Blog

Pensioen aanvullen en/of afkopen: ontdek de mogelijkheden

Gepubliceerd: 26-09-2017, laatst gewijzigd: 10-11-2017

De overheid heeft al jaren geleden erkend dat zij een zorgplicht heeft ten opzichte van haar burgers. Zij heeft voorzien in een besteedbaar inkomen nadat die burgers met pensioen zijn gegaan, namelijk in de vorm van de AOW. U zult erkennen dat de AOW geen riant inkomen is.

Om die reden heeft de overheid voor de meeste werknemers ook de deelname aan een pensioenregeling verplicht gesteld. Werkgever en werknemer gaan dan samen sparen voor een maandelijkse (pensioen-)uitkering aan de werknemer. De Nederlandse staat helpt nog een handje door geen belasting te heffen over de pensioenpremie, ofwel het bedrag dat u en uw werknemer sparen. Om niet al te ruimhartig te zijn, wordt daarentegen wel belasting geheven over de pensioenuitkering die uw werknemer ontvangt.

Renteloze lening

Het voordeel van deze wijze van belasting heffen over pensioengeld, is tweeledig. Het uitstellen van de belastingheffing is in economisch opzicht namelijk gelijk te stellen met het krijgen van een renteloze lening gedurende zo’n dertig jaar. Dat geld kunnen u en uw werknemer al die jaren wel rentedragend wegzetten of gedeeltelijk gaan beleggen voor nóg meer rendement. Dat is de eerste winst die bijdraagt aan een hogere netto pensioenuitkering.

Toepasselijk belastingtarief

Het tweede deel van de winst zit in het toepasselijk belastingtarief. De belastingbesparing over het bedrag dat voor de latere pensioenuitkering wordt gereserveerd (de pensioenpremie), kan oplopen tot 52%. Daar staat tegenover dat de belastingheffing over de latere pensioenuitkering in de praktijk niet meer dan 42% bedraagt. Er is dan sprake van een bonusrente van 10%, helaas niet per jaar maar (in de praktijk) per 30 jaar.

Lijfrentepolis of pensioenspaarrekening

Ook als u niet deelneemt aan een pensioenregeling kunt u op deze manier belasting besparen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ondernemers die werken via een eenmanszaak (ook ZZP-ers!), maatschap of VOF, maar ook bij freelancers. Al deze personen hebben namelijk de mogelijkheid om geld te storten bij een verzekeringsmaatschappij in een lijfrentepolis of bij een bank op een pensioenspaarrekening (ook al is de formele benaming anders).

Extra voordeel: minder spaargeld in box 3

Een dergelijke storting kan als extra voordeel hebben dat u minder spaargeld in box 3 heeft waarover u daadwerkelijk belasting betaalt. Die heffing in box 3 kan in 2018 variëren van 0,80% tot 1,62% van het vermogen. Maar realiseert u zich wel dat de bomen niet tot in de hemel groeien: u mag feitelijk maar een tot een bepaald maximum geld storten op een lijfrentepolis of een pensioenspaarrekening en daarbij gebruik maken van het mechanisme dat tot belastingbesparing leidt. Hoeveel dat maximale bedrag is, kan uw Flynth-belastingadviseur u vertellen.

Pensioenaanvulling voor DGA´s

Wat hiervoor is geschreven over pensioen en aanvulling van het pensioen via een lijfrente of een spaarrekening, geldt ook voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s). Wat de situatie van DGA’s bijzonder maakt, is het feit dat zij niet zoals andere werknemers verplicht zijn om voor hun pensioen te sparen bij een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. DGA’s mochten tot 1 april 2017 sparen binnen hun eigen bv. Met dit pensioengeld kunnen zij zelf hun eigen ondernemingsactiviteiten financieren en zo hopelijk een meer dan normaal rendement halen op de belegging van hun pensioengeld.

Geen financiële rem

Voor de schatkist van het rijk kleeft er een nadeel aan deze bijzondere positie: er is voor DGA’s geen financiële rem om een goudgerande pensioenregeling in het leven te roepen, om zo zoveel mogelijk geld te reserveren. Dan realiseert de DGA immers de hoogste belastingbesparing en derft de minister van Financiën het meeste belastingopbrengst. In feite betekent dit, dat de minister bij een DGA een grotere renteloze lening moet verstrekken dan bij een ‘normale‘ werknemer, met het risico dat hij die niet terugbetaald krijgt. Immers, doordat het pensioengeld is benut voor de financiering van de onderneming, deelt hij ook in de financiële risico’s van die onderneming.

Dit lag politiek gevoelig en het zorgde er uiteindelijk voor dat er dit jaar een stop is gezet op het reserveren van geld voor het pensioen van de DGA binnen de eigen bv. Bovendien wordt er gestreefd naar het opheffen van de bestaande pensioenpotjes binnen bv’s. Om dit laatste te stimuleren wordt bij uitzondering toegestaan dat het voortijdig afkopen (‘schrappen’) van de pensioenuitkeringen gedeeltelijk zonder belastingheffing kan plaatsvinden, terwijl de reservering in het verleden wel een belastingbesparing voor de ondernemer heeft opgeleverd.

 In 2017 gaat het om 34,5% van de waarde van de pensioenuitkeringen per eind 2015. In 2018 gaat het nog maar om 25% van die waarde en in 2019 om 19,5%. Daarna is er geen sprake meer van een vrijgesteld deel van een afkoopsom. Bovendien hoeft u ook geen boete te betalen bij de afkoop - de zogenaamde revisierente van 20% - die u normaal gesproken wel zou moeten betalen. Nog een aanzienlijk voordeel dus.

Pensioenrechten afkopen? Laat u adviseren

Dus als u als DGA uw pensioenrechten wilt afkopen, dan is het zonder meer verstandig om dat nog in 2017 te realiseren en niet pas op of na 1 januari 2018. Aangezien er toch wat haken en ogen kleven aan deze afkoop van pensioen en er ook nog alternatieven zijn, is het verstandig om dat pas uit te voeren na overleg met uw Flynth-adviseur.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Tom Kleinpenning Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl