nieuws

Overheidsondersteuning door doordachte keuze stalbouw

Gepubliceerd: 12-06-2020, laatst gewijzigd: 18-06-2020

Boeren die op dit moment een nieuwe stal willen bouwen, staan vanwege de stikstofproblematiek voor een ingewikkelde keuze. Toch biedt de huidige situatie ook kansen. Naast de Maatlat Duurzame Veehouderij is sinds 25 mei 2020 namelijk de Regeling Brongerichte verduurzaming stallen geopend.

De keuze voor een nieuwe stal of een hiermee samenhangende emissiearme maatregel is nooit gemakkelijk, zeker ook omdat zo’n keuze vaak langetermijngevolgen heeft. Agrarisch ondernemers kiezen dan ook voor een investering die in de praktijk makkelijk werkbaar is, die prijstechnisch niet te duur uitpakt en waarmee de zaken milieutechnisch goed geregeld zijn.

Belangrijke keuzes maken valt niet mee

Het valt echter niet mee om belangrijke keuzes te maken als de omgeving, zoals nu, sterk in beweging is. Bovendien zijn lang niet alle emissiearme systemen waarvoor boeren in het verleden vaak kozen in de praktijk zo efficiënt te zijn als eerder werd aangenomen. Daar komt nog bovenop dat de overheid steeds meer inzet op brongerichte emissiebeperking: systemen die voorkomen dat er emissie ontstaat, in plaats ‘end-of-pipe-oplossingen’.

Regeling Brongerichte verduurzaming stallen

Toch biedt de huidige situatie ook kansen. Naast de Maatlat Duurzame Veehouderij is sinds 25 mei 2020 namelijk de Regeling Brongerichte verduurzaming stallen geopend. Met deze regeling verstrekt de overheid de komende jaren 450 miljoen euro aan ondersteuning. Zo veel geld was er nog nooit eerder beschikbaar! Inmiddels is er meer bekend over twee openstellingen:

  • Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling.
  • Investeringsmodule voor brongerichte emissiereducerende technieken.

Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling

De Innovatiemodule voor onderzoek en ontwikkeling is opengesteld van 25 mei tot en met 15 juli 2020. Deze subsidiemodule richt zich op onderzoek naar en de ontwikkeling van brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen. Voor diverse fases van het innovatietraject – van perspectiefvolle ideeën voor stalconcepten tot het uitwerken naar praktijksituaties – kan subsidie worden aangevraagd. De innovatiemodule is vooral geschikt voor samenwerkingsverbanden van leveranciers, agrarische ondernemers en onderzoekinstellingen. De module richt zich op de varkens-, melkgeiten-, melkvee- en vleeskalverhouderij.

Investeringsmodule voor brongerichte emissiereducerende technieken

De Investeringsmodule voor brongerichte emissiereducerende technieken wordt op 1 juli 2020 voor de eerste keer opengesteld. Deze module stimuleert de uitrol van bewezen brongerichte emissiereducerende technieken voor eerste gebruikers. De investeringsmodule is dus vooral geschikt voor agrarisch ondernemers die met een innovatieve techniek aan de slag willen. 

De eerste module die op 1 juli opengaat richt zich geheel op de pluimveehouderij en het tegengaan van fijnstofemissie. Een vijftal specifieke systemen komen subsidie in aanmerking. Voor de gehele pluimveesector gaat het bijvoorbeeld om diverse ionisatietechnieken. Legpluimveehouders met voliérehuisvesting kunnen extra ondersteuning krijgen voor een strooiselschuif.    

Visie en durf

Uitgangspunt voor de toekomstige stal is en blijft dat het praktisch stuk gereedschap moet zijn, waarmee ondernemers op de lange termijn een goede boterham kunnen verdienen en waarmee ze – nu en in de toekomst – voldoen aan de kaders die de omgeving aan hen stelt. Een goede en strategische keuze op het gebied van stalbouw vereist visie en durf. Flynth accountants en adviseurs is als fullservice-organisatie uw ideale partner. Met bedrijfsadviseurs op het gebied van strategische bedrijfskeuzes, vergunning, stalbouw, subsidies en fiscaliteiten kunnen zij u op ieder onderdeel van het proces optimaal begeleiden en ook de consequenties van een keuze vakgebiedoverstijgend in kaart brengen.

Flynth helpt u graag verder!

Bent u agrarisch ondernemer en heeft u plannen om een stal te bouwen of te renoveren? Neem dan contact met ons op. Wij brengen samen met u de mogelijkheden van deze regeling, maar ook andere subsidie- en fiscale mogelijkheden in kaart. Doe dit tijdig, want als u in een vroeg stadium contact met ons opneemt, kunnen we uw plannen beter afstemmen op toekomstige kansen. Flynth is bereikbaar via subsidie@flynth.nl, telefoonnummer 088 236 77 77, of neem contact met ons op via ons contactformulier

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Geert Bruns

geert.bruns@flynth.nl