Eindejaarstip

Optimaliseer uw schenkingen nog in 2020

Optimaliseer uw schenkingen nog in 2020
Gepubliceerd: 05-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

Er zijn diverse mogelijkheden om op een fiscaal vriendelijke manier vermogen over te hevelen naar uw kinderen en/of kleinkinderen. Door dat in 2020 alsnog te doen of te optimaliseren, maakt u uw (klein)kinderen blij en bespaart u zichzelf ook nog de box 3-heffing over het vermogen dat u aan hen schenkt.

Schenk vóór 1 januari 2021 aan uw (klein)kinderen

Als u vóór 1 januari 2021 een schenking aan uw (klein)kinderen doet dan kunnen zij de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) benutten; uiteraard alleen als zij die dit jaar nog niet eerder hebben benut. Heeft u kinderen tussen de 18 en 40 jaar? Dan kunnen zijin beginsel eenmalig de vrijstelling voor schenkingen van ouders verhogen naar € 26.457. De dag van de 40e verjaardag valt overigens nog binnen de leeftijdsgrens. Als uw eigen kind buiten de leeftijdsgrens valt maar diens partner er binnen dan kunt u deze vrijstelling toch nog benutten. Als u een schenking aan uw kinderen doet voor een studie, dan is de eenmalige vrijstelling zelfs € 55.114 en bij een schenking voor een eigen woning stijgt de eenmalige vrijstelling zelfs naar € 103.643. Met betrekking tot deze eenmalige vrijstelling is het niet noodzakelijk om haast te maken met een schenking. In fiscaal opzicht maakt het in beginsel geen verschil of de schenking in 2020 of in 2021 wordt gedaan. Deze extra hoge vrijstelling van € 103.643 voor de eigen woning geldt voor iedereen die tussen de 18 en 40 jaar oud is; dat hoeft dus geen (klein)kind te zijn maar kan ook een neef/nicht of zelfs een willekeurige derde zijn.

Gespreid schenken

U hoeft het gehele bedrag van € 103.643 niet in één jaar te schenken. Het onbenutte deel kunt u gespreid schenken over een periode van maximaal twee jaren die direct volgen op het eerstgenoemde kalenderjaar. Let op dat de toepassing van de verhoogde vrijstelling wordt beïnvloed als eventueel in een voorgaand jaar al een eenmalig verhoogde schenking plaatsvond.

Leeftijdsgrens niet overschrijden

Ook bij gespreid schenken mag de begunstigde de leeftijdsgrens van 40 jaar niet overschrijden. Heeft degene aan wie u wilt schenken de leeftijd van 40 jaar al bereikt? Maar is zijn partner wel jonger? Dan is de eenmalige vrijstelling toch toe te passen zoals hiervoor ook al is aangegeven.

Tip: Voor het jaar 2021 worden de vrijstellingen van schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers niet alleen geïndexeerd maar ook tijdelijk verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen door ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers op € 3.244. Deze tijdelijke verhoging van € 1.000 wordt per 1 januari 2022 weer ongedaan gemaakt. U kunt dus eind 2020 een bedrag van € 5.515 (kinderen) of € 2.208 (algemene vrijstelling) belastingvrij schenken (leuk voor Sinterklaas of met Kerstmis) en dan op 1 januari 2021 nog eens € 6.604 (kinderen) of € 3.244 (overige verkrijgers) nadat u heeft geproost op het nieuwe jaar.

Vul de verhoogde vrijstelling aan

Heeft u vóór 2010 de eenmalige verhoogde vrijstelling voor een kind tussen de 18 en 35 jaar al wel benut maar daarna niet meer? Dan is in 2020 de verhoogde vrijstelling bij schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning alsnog toe te passen. Feitelijk gaat het hier namelijk om een aanvulling op de eerder genoten toegepaste verhoogde vrijstelling. De aanvullende vrijstelling in 2020 bedraagt € 28.657.

Let op: Het begunstigde kind of zijn partner moet op het moment van de schenking voor de eigen woning tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl