nieuws

Open middag Maatschap Schutte

Gepubliceerd: 09-08-2019, laatst gewijzigd: 09-08-2019

Op vrijdag 20 september wordt door Maatschap W. en J. Schutte een open middag georganiseerd rondom de projecten “Duurzame Waterkwaliteit W. en J. Schutte” en “Bodemkwaliteit 2.0”.

Maatschap W. en J. Schutte is een gemengd bedrijf met akkerbouw en bloembollenteelt. Zij heeft met behulp van POP3 en fiscale subsidie gekozen voor een integrale aanpak om het gebruik van chemische middelen te beperken en een bijdrage te leveren aan de bodem- en waterkwaliteit.

Tijdens deze open middag zal allereerst in een seminar uitleg worden gegeven over de diverse investeringen die gedaan zijn op de bedrijfslocatie aan de Monnikenweg 3 in Nagele. Aansluitend aan het seminar wordt een informatiemarkt georganiseerd waar de projectpartners zich presenteren aan de bezoekers.

Het project sluit goed aan bij de ambitie van de provincie Flevoland om de bodemkwaliteit en kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Werken met schoon water

Op het bedrijf is een ontsmettings- en zuiveringsinstallatie gerealiseerd voor proceswater uit de bloembollenverwerking en erfafspoeling. Door tijdens het spoelproces van de bloembollen het spoelwater te zuiveren, worden virussen en schimmels uit het spoelwater gehaald zodat besmetting op de bolgewassen voorkomen wordt. Het gebruik van chemische ontsmettingsmiddelen wordt hiermee fors gereduceerd.

Tegelijk is het erfterrein voorzien de een aantal opvangputten en goten om alle erfemissie op te vangen en via het spoelbassin te leiden naar de zuiveringsinstallatie.

Bodemkwaliteit

Het project “Bodemkwaliteit 2.0” richt zich op investeringen in machines die de bodemstructuur verbeteren en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen verlagen, waardoor de waterkwaliteit verbeterd.  

Optimaliseren van subsidiemogelijkheden

Flynth heeft voor het beide projecten het volledige subsidietraject begeleid voor de realisatie van de zuiveringsinstallatie, de erfaanpassingen en de investeringen in diverse machines. Naast POP3 subsidie is voor enkele machines ook Milieu Investerings- en Energie-investeringsaftrek toegekend.

Open middag 20 september

Geïnteresseerd in alle investeringen? Op vrijdag 20 september is een open middag rondom beide projecten. De opening wordt om 15.30 uur verricht door een vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten. Aansluitend aan de opening is er gelegenheid de investeringen te bezichtigen en van diverse betrokken bedrijven uitleg te krijgen over de toegepaste technieken. De dag eindigt om 21.30 uur.

Adres:
Maatschap W. en J. Schutte
Monnikenweg 3
8308 RK Nagele.

Het project Duurzame Waterkwaliteit W. en J. Schutte” en “Bodemkwaliteit 2.0 W. en J. Schutte” komen mede tot stand dankzij bijdragen vanuit het Europees Fonds voor Plattelands Ontwikkeling “Europa investeert in zijn platteland”.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl