Nieuws

Oneens met de box 3-heffing over 2018? Zo doet u mee aan de massaal bezwaarprocedure!

Gepubliceerd: 08-05-2019, laatst gewijzigd: 09-05-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten om de bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing (de zogenaamde Box 3-heffing) in de aanslag Inkomstenbelasting 2018 (IB/PVV 2018) aan te wijzen als massaal bezwaar.

De bezwaarschriften worden aangewezen als massaal bezwaar, omdat de Hoge Raad nog geen uitspraak heeft gedaan over de procedures over de vermogensrendementsheffing tot en met 2017. Eerder informeerden wij u al over de aanwijzing massaal bezwaar voor 2017. De rechtsvraag die in de aanwijzing is opgenomen, is gelijk aan de vraag over het jaar 2017: is de box 3-heffing op regelniveau strijdig met het EVRM?

Bent u het oneens met de box 3-heffing over het jaar 2018?

Maak dan tijdig en individueel bezwaar tegen de definitieve aanslag IB/PVV 2018. Een klein aantal bezwaarschriften wordt vervolgens geselecteerd met het oog op de beantwoording van de rechtsvraag.

Gesplitste behandeling

Wanneer in het bezwaarschrift wordt gesteld dat er sprake is van een individuele en buitensporige last, kan het bezwaarschrift gesplitst worden behandeld. Het is hierbij echter goed om te weten dat de stelling dat er sprake is van een individuele en buitensporige last, in de meeste gevallen weinig kans maakt.

Individueel en tijdig bezwaar maken

Als u mee wilt doen aan de massaal bezwaarprocedure, moet u altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen de definitieve aanslag IB/PVV 2018. Doet u dit niet, dan kunt u niet deelnemen aan deze procedure. Om bezwaar te maken, kunt u gebruik maken van het modelbezwaarschrift dat Flynth heeft opgesteld. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Flynth.

Wanneer indienen?

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift eindigt zes weken na de dagtekening van de definitieve aanslag over het jaar 2018. De Belastingdienst is al voortvarend aan de slag gegaan met het opleggen van de definitieve aanslagen 2018. Dit betekent dat u mogelijk snel in actie moet komen.

Meer weten?

Neem contact op met een Flynth-vestiging bij u in de buurt, mail naar belastingadvies@flynth.nl of bel ons op 088 236 83 38. Wij helpen u graag!

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl