Nieuws

Onderbetaald uitzendwerk: wie is aansprakelijk?

Gepubliceerd: 24-11-2015, laatst gewijzigd: 10-05-2016

Op 1 januari 2016 treedt het tweede deel van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in werking. De veranderingen hebben vooral betrekking op de verloning. Met de nieuwe wet is het voor u als ondernemer van belang om te weten wanneer er sprake is van onderbetaling – en wat u in zo’n geval kunt doen.

De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • U betaalt het netto equivalent van het wettelijk minimumloon giraal uit.
 • U doet geen netto-inhoudingen meer op het wettelijk minimumloon. Een uitzondering zijn voorschotten, mits u deze schriftelijk aanvraagt en giraal uitbetaalt.
 • Kostenvergoedingen worden op de loonstrook gespecificeerd.
 • U bent aansprakelijk als uitzendkrachten of werknemers van een aannemer die bij u werkzaam zijn, worden onderbetaald. Dit is opgenomen in de ketenaansprakelijkheid.

Wanneer is er sprake van onderbetaling?

1. Uitzendkrachten
Voor uitzendkrachten geldt sinds 30 maart 2015 de ‘inlenersbeloning’. Uitzendkrachten moeten worden beloond volgens de cao van de inlener, op gebied van de normale arbeidsbeloning, toeslagen voor overwerk, onregelmatigheid en verschoven uren, ADV, de periodieken en kostenvergoedingen vrij van loonheffing.

2. Werknemer van aannemer
Voor de werknemer van een (onder)aannemer gelden de afspraken zoals in de desbetreffende cao is overeengekomen.
Wat te doen bij onderbetaling?


In geval van onderbetaling moet u kunnen aantonen dat u niet verwijtbaar bent. Hiervoor kunt u als opdrachtgever een aantal maatregelen treffen:

 • U werkt met een gecertificeerd bedrijf. Het certificaat of keurmerk moet ook toetsen en waarborgen dat het uitzendbureau of de aannemer het personeel betaalt conform de cao. Diverse cao’s bieden hiervoor een controle-instantie.
 • U doet zaken met een bedrijf dat is ingeschreven in het handelsregister in Nederland of buitenland.
 • Bij twijfel over de geboden prijs moet de opdrachtgever nagaan of de uitzendkrachten / werknemers wel correct kunnen worden betaald.
 • Als opdrachtgever kunt u zelf waarborgen inbouwen voor onderbetaling. Dit doet u door afspraken op te nemen in de contract- of uitvoeringsvoorwaarden.
 • Zorg voor een verantwoordelijke opdrachtverlening, zodat een bonafide keten ontstaat en de arbeidsvoorwaarden worden nageleefd. Neem een voorwaarde op in de contract- of uitvoeringsvoorwaarden, waarbij ook verder in de keten de naleving van de arbeidsvoorwaarden wordt gewaarborgd.
 • Neem in de contract- of uitvoeringsvoorwaarden een procedure op hoe te handelen bij eventuele misstanden.
 • Leg in het contract vast dat het uitzendbureau of de aannemer moet meewerken aan periodieke controles, bijvoorbeeld via audits of een sectoraal cao-orgaan.
 • Zorg dat u kunt aantonen dat u bij misstanden ook achteraf maatregelen hebt getroffen.

Aansprakelijkheid

Een werknemer kan bij onderbetaling zijn werkgever of de directe opdrachtgever aansprakelijk stellen.
Slaagt deze vordering niet en is er sprake van ernstige onderbetaling? Dan kan de werknemer de hoofdopdrachtgever - via een gerechtelijke procedure - aansprakelijk stellen en daarbij schakels in de keten overslaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail info@flynth.nl of telefoonnummer 026 – 354 26 00.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:
Helma van Gelsdorp Directeur HR en Verzuimmanagement bij Flynth Helma van Gelsdorp

Helma.vanGelsdorp@flynth.nl