Nieuws

Omdat het kan: voordelig schenken door Nederbelgen

Gepubliceerd: 17-08-2016, laatst gewijzigd: 12-03-2020

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, bent u langer dan 10 jaar woonachtig in België en wilt u nu reeds starten met het overdragen van uw vermogen? Er zijn voor u mogelijkheden om de heffing van schenkbelasting te beperken of zelfs te voorkomen.

Het schenken van vermogen gebeurt vaak om vóór overlijden vermogen over te dragen en zo heffing van successierechten te voorkomen. Buiten de wettelijke vrijstellingen, die veelal gebonden zijn aan strikte voorwaarden, lopen de tarieven in Nederland op tot 40% wanneer u schenkt aan anderen dan uw partner, kinderen of kleinkinderen.

Een schenking is belast met Nederlandse schenkbelasting wanneer u ten tijde van de schenking inwoner van Nederland bent, of korter dan 10 jaar voor het doen van de schenking in Nederland woonachtig bent geweest. Dit betekent dat als u als Nederbelg (u heeft de Nederlandse nationaliteit en woont al langer dan 10 jaar in België) een schenking doet aan een inwoner van Nederland, de schenking belast wordt naar het Belgische recht. En laat het Belgische recht op dit gebied nu net wat meer ruimte geven om schenkbelasting te besparen.

De heffing van schenkbelasting in België kent over de eerste € 250.000 een vriendelijker tarief dan in Nederland (maximaal 9%). Daarboven loopt het tarief op naar 27%. Waarbij vermeld dient te worden dat de heffing in België is toebedeeld aan de gewesten en dus per gewest kan verschillen. De genoemde tarieven gelden voor het Vlaams gewest over 2016.

Hoe dan?
Eén van de voorwaarden op grond waarvan de Belgische fiscus mag heffen is dat de akte van schenking ter registratie wordt aangeboden aan de Belgische fiscus. Een Belgische notaris is wettelijk verplicht de gepasseerde akte ter registratie aan te bieden. Deze bepaling geeft de ruimte om heffing te voorkomen.

De te volgen route is daarbij de volgende.

  1. Een Belgische notaris stelt een akte van schenking op, zodat de akte voldoet aan de Belgische wet- en regelgeving.
  2. De akte passeert bij een Nederlandse notaris, waardoor registratie in België niet verplicht is en heffing dus achterwege blijft.

Voorwaarde om dit nultarief te behouden is het in leven blijven van de schenker tot 3 jaar na de schenking. Overlijdt de schenker binnen 3 jaar na het doen van de schenking dan valt de schenking alsnog fictief in de nalatenschap en zal worden belast tegen de normale tarieven van het successierecht.

In België is er ook dan nog de mogelijkheid om deze heffing te beperken tot 3%. Door over de schenking 3% registratierechten af te dragen valt de schenking definitief buiten de heffing van het successierecht. Deze 3% kunnen worden afgedragen op een willekeurig moment binnen de 3-jaarstermijn. Mocht de schenker bijvoorbeeld ziek worden en het risico op overlijden hierdoor toenemen kan alsnog het registratierecht worden voldaan.

Bij Flynth adviseurs en accountants zit een team van specialisten voor u klaar voor alle vragen omtrent grensoverschrijdend wonen en werken in België en Nederland. Stel uw vragen via +31 (0)88 23 67 800 of mail belgiedesk@flynth.nl

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 800

Gerelateerde artikelen

Erwin Boerenkamps Senior Belastingadviseur bij Flynth Erwin Boerenkamps

Erwin.Boerenkamps@flynth.nl