Nieuwe bekostigingsstelsel Primair onderwijs

Nieuwe bekostigingsstelsel Primair onderwijs
Gepubliceerd: 10-12-2021, laatst gewijzigd: 11-05-2022

Met ingang van het kalenderjaar 2023 zal de nieuwe bekostigingssystematiek worden toegepast. Door de overgang van bekostiging op basis van schooljaar naar kalanderjaar zal de balanspost vordering OCW per ultimo 2022, vanwege een eenmalige daling van de baten in maanden september tot en met december 2022, in de jaarrekening 2022 verdwijnen. Dit vanwege het vervallen van de vordering OCW per 31 juli 2022. In de bijlage bij de brief van de directeur Primair onderwijs een schematische weergave van de relevante wijzigingen.

Wij vragen uw aandacht voor correcte verwerking in de jaarrekening 2022. Ook  adviseren wij  u om in de meerjarenbegroting en de toelichting hierop in de continuïteitsparagraaf in uw bestuursverslag 2021 hier al rekening mee te houden.

 

*Bron Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Jan Verhagen Vakdirecteur Audit bij Flynth Jan Verhagen