Nieuws

Nieuw Jongeboerenfonds is op 1 januari 2020 opengesteld

Gepubliceerd: 19-09-2019, laatst gewijzigd: 21-02-2020

Het nieuwe Jongeboerenfonds, bedoeld om startende jonge boeren of tuinders te ondersteunen bij het opzetten van een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf, is sinds 3 september openbaar. Jonge agrariërs kunnen zich nu gaan voorbereiden op deelname aan de regeling, die op 1 januari 2020 wordt opengesteld.

Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat startende jonge boeren of tuinders met de zogenoemde Borgstellingsregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) gemakkelijker een lening kunnen krijgen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft hiertoe de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten (BL) gewijzigd. De regeling werd begin 2019 aangekondigd en is op 3 september 2019 gepubliceerd.

Investeren in duurzame bedrijfsvoering

Een bedrijfsovername is vaak een natuurlijk moment om te investeren in een duurzame bedrijfsvoering, ook omdat dit het toekomstperspectief van de onderneming versterkt. Voor jonge boeren en tuinders is dit echter niet altijd even gemakkelijk. Zij hebben in de fase kort na de start of overname van de onderneming namelijk niet altijd de financieringsruimte om noodzakelijke investeringen in duurzame bedrijfsontwikkeling te doen. Het Jongeboerenfonds biedt financiers de mogelijkheid om extra leningen te verstrekken aan jonge agrariërs die willen investeren in innovatie.

Voorwaarden Jongeboerenfonds

Om gebruik te maken van de regeling moeten jonge boeren en tuinders een investeringsplan hebben dat aan minimaal één van de kringlooplandbouwcriteria voldoet. Te denken valt aan het sluiten van kringlopen, het versterken van de sociaaleconomische positie van de boer in de keten, de klimaatopgave, ecosystemen, dierenwelzijn en waardering voor voedsel. Daarnaast moeten de investeringen de rentabiliteit, en daarmee het toekomstperspectief, van de onderneming verbeteren ten opzichte van vóór de overname.

Opleiding en coaching 

In totaal investeert de regering € 75 miljoen in het Jongeboerenfonds. Van dit bedrag steekt het kabinet € 11 miljoen in het opzetten van een opleidings- en coachingstraject bij duurzame bedrijfsovernames. Voor het starten of overnemen én toekomstbestendig maken van een bedrijf hebben jonge agrariërs – naast agrarische kennis – immers ook kennis van ondernemerschap nodig. Op verzoek van de jonge boeren zelf maakt het kabinet daarom ruimte voor de ontwikkeling van een programma dat hieraan bijdraagt.

Advies nodig?

Wilt u als jonge agrariër een onderneming starten of overnemen en vraagt u zich af wat de mogelijkheden van het Jongeboerenfonds zijn? Neem contact op met uw vaste Flynth adviseur of mail naar agro@flynth.nl

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Frank Zeinstra Senior Accountant bij Flynth Frank Zeinstra

Frank.Zeinstra@flynth.nl