nieuws

Najaarsronde SDE+-subsidie voor duurzame energieproductie

Gepubliceerd: 18-10-2019, laatst gewijzigd: 18-10-2019

Met de najaarsronde 2019 van de SDE+-subsidie biedt de overheid opnieuw de kans om voordelig te investeren in duurzame energieproductie. Meedoen? Dien uw aanvraag op tijd in en zorg dat u voldoet aan de voorwaarden.

Vanaf 29 oktober 2019 (9.00 uur) t/m 14 november 2019 (17.00 uur) kunt u nieuwe aanvragen indienen voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). In deze najaarsronde stelt de overheid een budget van 5 miljard euro beschikbaar om bij te dragen aan installaties voor het produceren van hernieuwbare energie.

Categorieën hernieuwbare bronnen

Net als in voorgaande jaren staat de SDE+ in 2019 open voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Deze zijn ingedeeld in de categorieën Zon (zonnepanelen en zonthermie), Biomassa (vergisting en houtstook), Geothermie (aardwarmte), Water (waterkracht) en Wind (op land, op waterkeringen en in meren). De looptijd van de exploitatiesubsidie SDE+ is afhankelijk van de gekozen technologie. Ook is per categorie een maximum basisbedrag vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs voor het produceren van energie met de betreffende technologie.

Tijdig indienen is van belang

Het beschikbare budget wordt in fases verdeeld over de hernieuwbare energieprojecten waarvoor een aanvraag is ingediend. De RVO beoordeelt aanvragen op volgorde van binnenkomst. Zorg dus dat u uw aanvraag op tijd indient. Het kan ook handig zijn om een aanvraag in te dienen voor een lager bedrag dan het maximum basisbedrag van de betreffende categorie. Zo maakt u meer kans op subsidie. Ook spitst u de aanvraag zo nog meer toe op uw businesscase.

Bepaal de juiste fase

De najaarsronde is opengesteld in drie fases op basis van het fasebedrag. Dit bedrag is afhankelijk van de gekozen technologie. Zorg ervoor dat u uw aanvraag in de juiste fase indient: 

  • Fase 1 – vanaf 29 oktober 2019 (9.00 uur)
    Projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan 0,090 euro/kWh (elektriciteit/warmte) of 0,064 euro/kWh (hernieuwbaar gas).
  • Fase 2 – vanaf 4 november 2019 (17.00 uur)
    Projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan 0,110 euro/kWh (elektriciteit/warmte) of 0,078 euro/kWh (hernieuwbaar gas).
  • Fase 3 – vanaf 11 november 2019 (17.00 uur)
    Projecten met een fasebedrag lager dan of gelijk aan 0,130 euro/kWh (elektriciteit/warmte) of 0,092 euro/kWh (hernieuwbaar gas).
Zorg voor transportindicatie

Gaat u elektriciteit produceren? Dan bent u vanaf deze openstellingsronde verplicht om een transportindicatie van de netbeheerder mee te sturen. Daaruit moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Vraag deze indicatie dus op tijd aan bij uw netbeheerder.

Gebruik model toestemming locatie-eigenaar

Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan moet u een toestemmingsverklaring van de eigenaar meesturen. Vanaf de najaarsronde 2019 bent u verplicht hiervoor het ‘Model toestemming locatie-eigenaar’ te gebruiken.

Vanaf 2020: bredere SDE++

Vanaf 2020 krijgt de SDE+-subsidie een bredere invulling onder een nieuwe Stimulering Duurzame Energietransitie, afgekort SDE++. De regeling beperkt zich dan niet meer tot duurzame energieproductie, maar richt zich ook op CO2-reductie in het algemeen. SDE++ stimuleert de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken. Ook dit is weer een exploitatiesubsidie: de overheid vergoedt de onrendabele top van de betreffende projecten.

Onze adviseurs helpen u graag

Wilt u SDE+-subsidie aanvragen? Dan is het belangrijk om vooraf goed in te schatten hoe rendabel het beoogde project is en hoeveel subsidie u hiervoor kunt aanvragen. Bovendien moet u zorgen dat u voldoet aan alle voorwaarden, zowel in het algemeen als voor de specifieke technologie die u kiest. Onze subsidieadviseurs helpen u hier graag bij. Interesse? Mail ons via subsidie@flynth.nl of bel 088 – 2367777.

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Marianne van der Spek - van Hof Senior Subsidieadviseur bij Flynth Marianne van der Spek - van Hof