Nieuws

Melkveehouder: voorkom een liquiditeitstekort!

Melkveehouder: voorkom een liquiditeitstekort!
Gepubliceerd: 02-04-2020, laatst gewijzigd: 07-04-2020

De gevolgen van het coronavirus zijn voor een aantal agro-sectoren al duidelijk merkbaar en voor sommige sectoren nog onzeker. Overheid en banken hebben diverse maatregelen genomen om bedrijven door deze periode heen te helpen. Mogelijk moet ook rekening worden gehouden met een daling van de melkprijs. Deze en komende maanden zijn op melkveebedrijven sowieso altijd al “dure maanden”, via de uitgaven voor mestafvoer, bemesting, teelt en loonwerk. Belangrijk om nu alvast na te gaan, of en hoe u een lagere melkprijs kunt opvangen.

Banken geven de mogelijkheid tot uitstel van aflossing en of rente. 

Rabobank

Bij de Rabobank kunt u via hun website een verzoek indienen om de aflossing stop te zetten. Hier moet u uw leningnummer(s)  invullen. Bij een financiering tot 3 miljoen euro gebeurt dit dan standaard voor een periode van zes maanden. 

Ook bij een financiering boven 3 miljoen euro kunt u een verzoek indienen. Of in geval uw bedrijf voorafgaand aan het Coravirus al onder “Bijzonder beheer” van Rabobank valt. In deze beide situaties zal de bank na uw verzoek contact met u opnemen om de mogelijkheden voor het stopzetten van de aflossingen met u af te stemmen.

ABN Amro Bank

Bij de ABN Amro Bank wordt bij bedrijven met een financiering tot 2,5 miljoen euro, komend half jaar (van april tot en met september) in principe geen rente en aflossing geïncasseerd. Hiervoor hoeft u zelf geen actie te ondernemen. Voor dit automatisch stilzetten brengt de bank geen kosten in rekening. Het stopzetten moet uiteindelijk wel worden ingehaald. De achterstallige rente en aflossing moeten aan het eind van de looptijd van de lening in één keer worden betaald. De regeling geldt ook voor bedrijven die onder begeleiding vallen van de afdeling Bijzonder Beheer van de bank. De regeling geldt niet voor bedrijven die vallen onder “Bijzonder Beheer Afwikkeling” en ook niet voor de enkel bedrijven waar nu nog een kwestie met rentederivaten loopt. 

Bedenk wel dat als u dit misschien nu niet nodig heeft en over een maand blijkt dat het wel nodig is, er dan een aparte aanvraag gedaan moet worden wat wel met de nodige kosten gepaard zal gaan.

ING Bank

Bij de ING Bank kunt u via een (online) verzoek de aflossingen voor een financiering tot 2,5 miljoen euro direct voor een half jaar uitstellen. Bij een financiering boven 2,5 miljoen euro moet hiervoor met de bank contact worden opgenomen.

De opschorting geldt alleen voor de aflossing. De rentekosten worden tijdens de schorsing wel in rekening gebracht. Als het uitstel wordt verleend, dan wordt de oorspronkelijke looptijd met zes maanden verlengd. De einddatum van de financiering schuift dus zes maanden op. Het periodiek aflossingsbedrag zal na hervatting van de aflossing niet veranderen.

Advies vanuit Flynth

  • Beoordeel de gevolgen voor de liquiditeitspositie van uw bedrijf, bij een melkprijs die bijvoorbeeld een stuiver lager ligt. Houd hierbij ook rekening met de “dure maanden” die komen via de uitgaven voor mest, bemesting, teelt en loonwerk.
  • Breng per maand uw verwachting voor de liquiditeit in beeld; beoordeel in hoeverre dit past bij uw maximum rekening courant krediet.
  • Zo nodig heeft Flynth voor u een rekenmodel liquiditeitsprognose beschikbaar.  
  • Melkveehouders met een Flynth kwartaalbericht inclusief liquiditeitsprognose, hebben via deze rapportage al inzicht in hun liquiditeitsontwikkeling.
  • Tijdig inzicht geeft rust en mogelijkheden om op een vroeg moment al maatregelen te nemen.
  • Maak bij twijfel gebruik van de voorziening vanuit de bank voor het tijdelijk stopzetten van de aflossing.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl