Nieuws

Meer zekerheid voor werknemers: wat betekent dat voor u als werkgever?

Gepubliceerd: 23-09-2019, laatst gewijzigd: 22-10-2019

De regering beoogt nieuwe balans te brengen in de verhouding tussen vaste en flexibele arbeid. De hoogte van de WW-premie wordt vanaf 2020 niet meer bepaald door de sector, maar door het soort contract.

Hoe is het nu?

Op dit moment zijn er 67 verschillende sectorpremies waarmee de eerste zes maanden van WW-uitkeringen worden gefinancierd. De Belastingdienst deelt elke werkgever in één van deze sectoren in. Elke sector heeft zijn eigen sectorfonds en bijbehorende sectorpremie. Na de eerste zes maanden gaat de financiering van WW-uitkeringen via het Algemeen Werkloosheidsfonds. Als een sector dan relatief veel WW’ers heeft, geldt voor die sector een hogere sectorpremie. Aangezien bedrijven en werknemers niet langer binnen één sector werken was het kabinet ontevreden over de werking van de sectorpremies. Omdat de sector de WW-lasten gezamenlijk opbrengt, is er geen prikkel voor de individuele werkgevers om de hoeveelheid WW’ers te beperken.

Vanaf 1 januari 2020

Door middel van de WAB zou het voor werkgevers aantrekkelijker moeten worden gemaakt om vaste contracten aan te bieden. De hoofdregel is dat vanaf 1 januari 2020 de lage premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van een oproepovereenkomst.  Alle overige arbeidsovereenkomsten zoals flex-contract, tijdelijke contracten en nul-urencontracten hebben een hoge premie.

De lage premie mag ook worden gehanteerd bij arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De regering wil werkgevers graag stimuleren om opleidingsplekken aan te bieden aan leerlingen in het beroepsonderwijs.  

Voor werknemers die jonger zijn dan 21 jaar en niet meer werken dan 12 uur per week geldt ook de lagere premie. De regering acht het wenselijk voor de ontwikkeling van scholieren en studenten dat zij de mogelijkheid krijgen om naast hun school, opleiding of studie werkervaring op te doen. Een vast contract zou vermoedelijk een beperkt effect hebben.

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat de lage WW-premie die voor werkgevers geldt vanaf 1 januari 2020 voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wat geen oproepcontract is, (voorlopig) 2,94% bedraagt. De hoge premie, die voor alle andere arbeidscontracten (behalve voor BBL-leerlingen en voor werknemers jonger dan 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken) geldt, wordt vanaf 1 januari 2020 (voorlopige) hoge premie 7,94%.

Gevolgen bij onjuiste premie

De hoge premie kan ook met terugwerkende kracht worden geheven, zodat beëindiging van een vast contract binnen de proeftijd ook geen lagere premie oplevert. De premie wordt dan namelijk herzien. De werkgever betaalt dan met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie. Zo wordt fraude en oneigenlijk gebruik van de lage premie tegengegaan.

Op basis van de volgende twee redenen kan de premie worden herzien:

  • als het dienstverband binnen twee maanden na aanvang eindigt;
  • als de werknemer binnen een kalenderjaar meer dan 30% uren extra verloond heeft gekregen dan contractueel voor dat jaar was overeengekomen (dit geldt niet als in de arbeidsovereenkomst 35 contracturen of meer per week zijn overeengekomen).

Er waren vier herzieningssituaties maar de uitwerking van de andere twee situaties bleken niet al per 1 januari 2020 uitvoerbaar te zijn. Er wordt onderzocht door het Kabinet of deze situaties alsnog in 2021 worden toegevoegd.

Wat betekent dit voor de werkgever?

Om controle mogelijk te maken moeten werkgevers voor werknemers voor wie zij een lage premie afdragen, een kopie van de desbetreffende arbeidsovereenkomsten opnemen in hun loonadministratie. Bovendien moeten werkgevers het soort contract vanaf 1 januari 2020 op de loonstrook van de werknemer vermelden.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Isabelle Dewulf

isabelle.dewulf@flynth.nl