blog

Mag uw werknemer zich ziek melden bij quarantaine na een vakantie?

Mag uw werknemer zich ziek melden bij quarantaine na een vakantie?
Gepubliceerd: 12-11-2021, laatst gewijzigd: 13-01-2022

Het is volop vakantietijd. ‘Heerlijk er even tussenuit’ zegt uw medewerker dromerig. Maar stel dat er een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt tijdens de vakantie van uw medewerker? Welke gevolgen heeft dit voor diens vakantiedagen? En voor u: heeft uw medewerker recht op doorbetaling van het loon als deze bij thuiskomst verplicht in quarantaine moet?

Gevaarlijke gebieden niet verbieden

Het is natuurlijk geweldig dat er weer gereisd kan worden naar landen met een groen of geel reisadvies maar reizen, in deze onvoorspelbare tijd, brengt ook risico’s met zich mee. U kunt dit als werkgever niet verbieden. Een medewerker heeft het recht om zelf te bepalen of de welverdiende vakantie naar het buitenland gaat of niet. Wel geeft de rijksoverheid adviezen over het reizen naar verschillende vakantielanden. Handig als uw medewerkers hier goed van op de hoogte zijn. Want in bepaalde gevallen moet de medewerker verplicht in quarantaine bij thuiskomst.

Is quarantaine een ziekmelding?

Vragen over ziekteverlof, ziekmelding en de ziektewet als men in quarantaine vliegen werkgevers vandaag de dag om de oren. Wij krijgen ook vaak de de vraag of een medewerker zich ziek kan melden als deze in quarantaine moet. En om dat te beoordelen onderscheiden we twee situaties.

Situatie 1: ziekmelding door corona tijdens vakantie

De eerste situatie is als uw medewerker tijdens de vakantie ziek is geworden door het coronavirus. Dan gelden de dagen waarop hij ziek is, niet als vakantiedagen. Deze ziektedagen mag u dus niet op het vakantiedagensaldo in mindering brengen. Maar er zijn gevallen dat er in een arbeidsovereenkomst, de cao of in het personeelshandboek het tegendeel staat. In dat geval geldt dat deze ziektedagen tijdens een vakantie wél in mindering gebracht worden op de vakantiedagen.

Situatie 2: niet ziek door corona wel quarantaine

In de tweede situatie is uw medewerker zelf niet ziek, maar moet hij/zij wel verplicht in quarantaine. Dat kan doordat een huisgenoot positief getest is, of doordat een land rood kleurde tijdens het verblijf. Quarantaine is dan bij thuiskomst verplicht. In dat geval hoeft u het loon niet door te betalen. Maar kijken jullie samen naar wat de medewerker aan werkzaamheden kan doen vanuit het quarantaine-adres.

Medewerker naar land met kleurcode geel?

Reist een medewerker naar een land of gebied met een kleurcode geel? Dan hoeft deze bij terugkomst niet in quarantaine en kan dus weer direct aan het werk. Ondervindt de medewerker bij terugkomst toch gezondheidsklachten? Dan moeten de gangbare Nederlandse RIVM richtlijnen worden gevolgd. Kan uw medewerker vervolgens niet werken wegens ziekte. Dan meldt deze zich ziek volgens de afspraken die u gemaakt heeft en heeft deze recht op ziekteverlof. En dat is dan voor uw rekening

Medewerker naar land met kleurcode oranje of rood?

Reist een medewerker naar een land of gebied met een kleurcode oranje of rood? Dan moet deze bij terugkomst verplicht in quarantaine. Is de medewerker in quarantaine niet ziek? Dan bekijkt u welke werkzaamheden er vanuit dit adres verricht kunnen worden. Als dat niet mogelijk is, dan kan de medewerker, indien gewenst, vakantiedagen opnemen. 

Je kunt wel als werkgever aangeven (schriftelijk) dat wordt geadviseerd niet naar een gebied te reizen waar code oranje of rood geldt en wat de consequenties kunnen zijn als de werknemer daar toch naar afreist (die consequenties zouden kunnen zijn thuisquarantaine zonder loondoorbetaling).

GOED OM TE WETEN:
Voor een ziekmelding geldt in algemene zin dat een medewerker niet in staat is om te werken. Deze beoordeling is in principe aan de bedrijfsarts. Een aantal arbodiensten hebben stroomschema’s die duidelijk maken wanneer een medewerker zichzelf wel of niet ziek mag melden.

Medewerker in quarantaine en ziektewet

Maar wanneer betaalt u wel loon door bij quarantaine? Het antwoord op deze vraag hangt wederom af van de situatie. Is uw medewerker ziek en moet hij daarom in quarantaine? Dan dient u loon op grond van arbeidsongeschiktheid door te betalen. Is uw medewerker niet ziek maar moet wel uit voorzorg in quarantaine, dan betaalt u niet door. Er is op dat moment namelijk (nog) geen sprake van ongeschiktheid ten gevolge van ziekte. Pas als de medewerker ziek is, dan kan er ziek gemeld worden en heeft de medewerker recht op loon.

Ziekteverlof door quarantaine na zakenreis

Er is echter een uitzondering: de zakenreis. Is de medewerker teruggekomen van een zakenreis, niet ziek maar wel genoodzaakt om vanwege een rood kleuring of besmette collega in quarantaine te gaan? Dan betaalt u het loon door. De medewerker is immers tijdens het werk aan besmettingsgevaar blootgesteld. Daarom is deze periode dat er niet of in mindere mate gewerkt kan worden voor uw rekening.  Waarschijnlijk kunt u wel van de medewerker verwachten dat deze (vervangende) werkzaamheden vanaf het quarantaine-adres verricht.

Ziekteverlof door quarantaine tijdens vakantie buitenland

Hoe zit het met de medewerker die 2 weken naar Griekenland gaat en aldaar in een rood gebied belandt? En wellicht niet terug naar huis kan reizen? Moet het loon dan worden doorbetaald? Dit zal afhangen van de omstandigheden en de gemaakte afspraken. In de meeste gevallen zal de werknemer trachten om verder te werken vanaf het quarantaine-adres, zodat deze zo min mogelijk loon misloopt. In de praktijk zal u samen met de medewerker op zoek gaan naar een redelijke oplossing.

Niet kunnen werken door overmacht

Waar uw medewerker sowieso zelf voor opdraait, hoe vervelend ook, is in het geval van overmacht. Denk aan niet kunnen werken door autopech op de Route du Soleil of een uitgevallen vlucht door weersomstandigheden. In dit geval bent u deze pechvogel geen loon verschuldigd.

Meer weten over ziekteverlof, ziekteverzuim en quarantaine

De adviseurs van Flynth HR Services kunnen u hiermee helpen. Dat doen wij onder andere door u diverse praktische handvatten aan te reiken. Zodat u de kosten op ziekteverlof kunt besparen. Neem gerust contact op via Neem gerust contact op via het contactformulier voor professioneel advies over personeel en ziekteverzuim.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77
Christa Smit Adviseur HR Services bij Flynth Christa Smit