Nieuws

Maatregelen re-integratie van zieke medewerkers makkelijker en goedkoper

Gepubliceerd: 27-12-2018, laatst gewijzigd: 27-12-2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties hebben op 20 december afspraken gemaakt over maatregelen die naar verwachting de re-integratie van zieke medewerkers makkelijker en goedkoper zullen maken.  Dit is in een convenant met het Verbond van Verzekeraars vastgelegd. De ingangsdatum zal zijn op 1 januari 2020.

Al langere tijd is de Minister aan het zoeken naar een gepaste oplossing voor de problemen die met name kleine werkgevers ervaren bij de begeleiding van hun zieke medewerkers. De frustratie kan bij hen soms hoog oplopen door niet transparante wet- en regelgeving en daardoor geconfronteerd worden met extra kosten, zoals een loonsanctie van het UWV als het re-integratiedossier aan het einde van de loonbetalingsperiode van twee jaar niet op orde blijkt te zijn.

Onder meer de volgende afspraken zijn gemaakt:

  • Er komt voor het MKB een verzuim-ontzorg-verzekering. Deze vangt de financiële risico’s op en helpt bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte.
  • Er komt via een premiekorting een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.
  • Vanaf 1-1-2021 zal voor de toets van het re-integratiedossier het medisch advies van de bedrijfsarts leidend zijn en niet meer zoals nu die van de verzekeringsarts van UWV.
  • Er komt meer transparantie over de kwaliteitsnormen en uitgangpunten van het re-integratiedossier en waar deze volgens UWV aan moet voldoen.
  • Als een werknemer niet meer terug kan keren in het eigen werk of bij de eigen werkgever zal een zogenaamde tweede spoortraject gestart moeten worden. Werkgevers en werknemers krijgen hierbij meer mogelijkheden om dit succesvol te laten zijn. Er komt ruimte voor experimenten die kunnen leiden tot meer of makkelijkere re-integratie bij een andere werkgever.
  • Werkgevers en werknemers kunnen cao-afspraken - waarbij de wettelijke loondoorbetalingsverplichting wordt aangevuld tot (vrijwel) het volledige salaris -  beperken.

Vragen?

Heeft u vragen over de voorgenomen maatregelen? Of kunt u hierop niet wachten omdat u nu al te maken heeft met lastige verzuimdossiers waar u geen raad mee weet? Neem dan contact op met onze specialisten van Flynth HR-advies. Zij kunnen u verder helpen!

Bron: Rijksoverheid

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt

Theme picker

Paula Sjerps

Paula.Sjerps@flynth.nl