NIEUWS

Leveringsvoorwaarden en belastingbesparing: wat heeft dat met elkaar te maken?

Leveringsvoorwaarden en belastingbesparing: wat heeft dat met elkaar te maken?
Gepubliceerd: 24-08-2020, laatst gewijzigd: 14-04-2022

 

“Wat maakt het fiscaal nou uit welke leveringsvoorwaarden wij hanteren?”, verzuchtte mijn klant. “Je kunt ook overal een probleem van maken.”

“Tja, zo zit het nu eenmaal in elkaar”, zei ik. “Maar je kunt er ook je voordeel mee doen! Waar we in een grensoverschrijdende structuur natuurlijk naar kijken, is hoe we ervoor zorgen dat de winst over landen zo wordt verdeeld dat de totale belastingdruk zo laag mogelijk is. Dit doe je bijvoorbeeld door de inhoud van contracten, dus ook leveringsvoorwaarden, optimaal op te stellen”, legde ik uit, waarna ik verder inging op de inhoud van de leveringsvoorwaarden.

Transport organiseren

De wijziging van de leveringsvoorwaarden kan de winstverdeling binnen een concern tot op zekere hoogte beïnvloeden. Welke vennootschap organiseert en financiert bijvoorbeeld het transport? Als de leverende vennootschap (de leverancier) die het franco levert dit doet, in plaats van dat de afnemende vennootschap het regelt en financiert, wordt de economische prestatie van de leverancier vergroot. De winstmarge die daaruit voortvloeit, komt de leverancier dan toe.

Standaardbepalingen die invloed hebben op de winstverdeling

“Oké, het wordt me al wat duidelijker”, zei de klant. “Maar wat leg je dan vast in de leveringsvoorwaarden als dat  de winstverdeling (kan) beïnvloeden?”

Er zijn bepalingen die bijna altijd in de leveringsvoorwaarden staan. Veelvoorkomende standaardbepalingen die invloed hebben op de winstverdeling zijn:

  • transport: wie betaalt het transport, de verzekeringen en de invoerrechten;
  • betalingsvoorwaarden: denk aan de betalingstermijn, de incassokosten en de rente die in rekening mag worden gebracht bij niet-tijdige betaling;
  • eigendomsvoorbehoud: het eigendom gaat pas over op de klant na volledige betaling;
  • garantie: is er sprake van garantie? Zo ja, onder welke condities?


Het was mijn klant duidelijk. “Ik zal je het concept van de leveringsvoorwaarden toesturen. Kijk maar eens of er fiscaal nog verbeteringen aan te brengen zijn.”

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
 
Emile Zijlstra Senior Belastingadviseur bij Flynth Emile Zijlstra