Legalisering PAS-melding

 
Legalisering PAS-melding
Gepubliceerd: 10-07-2020, laatst gewijzigd: 11-08-2020

Eind juni hebben alle ondernemers die een PAS-melding hebben gedaan een mail ontvangen van de overheid. Hierin staat wat de ondernemer moet doen om de PAS-melding te legaliseren.  

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet langer mag worden gebruikt als toetsingskader voor vergunningverlening in het kader van de Wet Natuurbescherming. Door de uitspraak is duidelijk geworden dat een PAS-melding niet de vergunningplicht kan vervangen. De minister heeft aangegeven dat de PAS-meldingen worden gelegaliseerd. Voorwaarde hierbij is dat het project op 29 mei 2019 volledig is gerealiseerd óf dat er aantoonbaar stappen zijn gezet óf dat er aantoonbaar onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan.  

Voor 1 oktober melden bij RVO 

De ondernemers die de PAS-melding willen omzetten naar een passende vergunning moeten dit voor 1 oktober bij RVO kenbaar maken. Concreet wordt de volgende informatie gevraagd:  

  1. Verificatie van adres en initiatiefnemer van de melding 
  • Aangeven van contact gegevens van de initiatiefnemer 
  • Aangeven of er een andere contactpersoon is die de aanvraag verder uitvoert.  
  1. Aangeven of de melding nog toestemmingverlening behoeft 

Het antwoord bij veehouderijen is altijd:  ja 

Eerste stap naar legalisatie 

Dit is de eerste stap in een proces naar legalisatie. Pas op een later tijdstip zal inhoudelijk getoetst worden per bedrijf. De feitelijk gerealiseerde situatie (peildatum 29 mei 2019) zal daarbij het uitgangspunt zijn (uitzonderingen daargelaten). Uiteindelijk zal er waarschijnlijk een nieuwe aanvraag natuurvergunning moeten worden ingediend.   

Let op! Dit is een hele belangrijke stap, het legaliseren van de meldingen geeft zekerheid over de toekomst,   

Heeft u een vraag of meer informatie nodig?

Mocht u ook een PAS-melding hebben gedaan, maar geen brief/mail hebben ontvangen, bijvoorbeeld omdat uw emailadres is gewijzigd, meld u zich dan zo spoedig mogelijk bij Rombou.  

Bij vragen of opmerkingen of meer informati kunt u het beste contact opnemen met de adviseurs van Flynth/Rombou. 

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: