Uitspraak

Leerzame case: niet indienen btw-suppletie levert twee vergrijpboeten op

Gepubliceerd: 24-04-2019, laatst gewijzigd: 24-04-2019

Het niet uit eigen beweging suppleren van verschuldigde btw, terwijl die wel als passiefpost op de balans was vermeld, levert een overtreding op waarvoor de inspecteur een vergrijpboete op kan leggen. De inspecteur kan ook een vergrijpboete opleggen voor het niet tijdig betalen van de verschuldigde btw. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 29 januari 2019.

Te laat suppleren

Uit de ingediende aangifte vennootschapsbelasting over 2013 bleek dat de ondernemer aan het einde van het boekjaar nog circa € 60.000 btw moest betalen. In januari 2017 verzocht de inspecteur de ondernemer deze verschuldigde btw te specificeren. De ondernemer, een fiscale eenheid, voldeed aan dit verzoek en diende kort daarna ook de suppletieaangifte in voor € 60.000. De inspecteur legde wel twee vergrijpboeten op voor het niet suppleren over 2013. Hierover ontstond discussie. De ondernemer was het oneens met de opgelegde boeten en stapte naar de rechter.

Eerste boete: grove onachtzaamheid

Rechtbank Zeeland-West-Brabant deed in januari uitspraak in deze zaak. De rechtbank vindt het aannemelijk dat de ondernemer al na het opstellen van de jaarcijfers over 2013 wist dat hij nog btw moest bijbetalen, maar ervoor koos dit niet aan de inspecteur te melden. Pas na het verzoek in januari 2017 van de inspecteur, heeft de ondernemer gesuppleerd. Dat is te laat. Er is sprake van grove onachtzaamheid, waarvoor de inspecteur terecht een vergrijpboete oplegde.

Tweede boete: opzet of grove schuld

Daarnaast kan een inspecteur een tweede vergrijpboete opleggen als het aan opzet of grove schuld is te wijten dat de belasting niet of niet tijdig is voldaan. Dit was het geval: de fiscale eenheid had ten onrechte de voorbelasting van een dochtervennootschap over het eerste halfjaar 2013 in aftrek gebracht. Die dochtervennootschap was namelijk pas per 1 juli 2013 in de fiscale eenheid opgenomen. De fiscale eenheid had kunnen en moeten begrijpen dat dit gedrag ertoe kon leiden dat zij te veel voorbelasting in aftrek zou brengen. Hierdoor zou de fiscale eenheid per saldo te weinig btw afdragen. De rechtbank oordeelde daarom dat de inspecteur juist handelde door een tweede vergrijpboete op te leggen.

Géén dubbele bestraffing

Niemand mag volgens de wet twee keer voor hetzelfde strafbare feit worden berecht of gestraft. Dit is het rechtsbeginsel ne bis in idem. Hier is echter geen sprake van dubbele bestraffing, omdat het gaat om twee verschillende beboetbare gedragingen. De ene beboetbare gedraging is het niet uit eigen beweging suppleren. De tweede gedraging is het niet voldoen van btw. Wel is het zo dat de inspecteur bij de beoordeling van de strafmaat rekening moet houden met het feit dat de ondernemer twee boeten krijgt. De inspecteur matigde de totale boete daarom tot € 10.000. De rechtbank zag hierdoor geen reden de boeten nog verder te matigen.

Wilt u meer weten?

Of heeft u behoefte aan belastingadvies? De specialisten van Flynth ondersteunen u graag. Vraag uw contactpersoon naar de mogelijkheden, stuur een mail naar belastingadvies@flynth.nl, of bel ons op 088 236 77 77.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl