nieuws

Landbouwsubsidieregeling Bodem en Water in Noord-Holland

Gepubliceerd: 15-06-2018, laatst gewijzigd: 15-06-2018

In de provincie Noord-Holland is de subsidieregeling Bodem en Water opengesteld voor agrariërs.

Subsidiabel zijn investeringen rond de navolgende thema’s:

  1. Gewasbeschermingsmiddelen, maximaal 20.000 euro;
  2. Erfafspoeling organische stoffen, maximaal 20.000 euro;
  3. Voldoende zoetwater, maximaal 50.000 euro;
  4. Perceel en oeverinrichting, maximaal 25.000 euro;
  5. Duurzaam bodemgebruik, maximaal 15.000 euro.

De subsidie bedraagt in de meeste gevallen 40 procent van de subsidiabele kosten.

Over de subsidie
Voor een subsidie aanvraag voor de eerste twee thema’s (gewasbeschermingsmiddelen en erfafspoeling organische stoffen) heeft u de ondersteuning nodig van een erfcoach. Deze ondersteuning kunt u aanvragen via het landbouwportaalnoordholland.nl

Er is een uitgebreide lijst van investeringen beschikbaar die subsidiabel zijn gesteld. Voorbeelden zijn aanpassingen aan het erf om emissie van organische stof te beperken, drift reducerende spuittechnieken, voorzieningen voor sensor gestuurde beregening en het zorgvuldig omgaan met zoet water.

De subsidieadviseurs van Flynth kunnen u informeren over de mogelijkheden en het aanvraagproces om subsidie aan te vragen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl