Eindejaarstip

Laat hypotheek op eigen woning vóór januari 2021 in box 3 vallen

Laat hypotheek op eigen woning vóór januari 2021 in box 3 vallen
Gepubliceerd: 05-11-2020, laatst gewijzigd: 04-05-2021

Heeft u vanaf 2013 een lening voor de eigen woning van uw bv? Als u daarover een lage rente betaalt, kan het fiscaal voordeliger zijn om de schuld in box 3 te laten vallen. U verliest dan weliswaar  de renteaftrek in box 1 maar daar staat tegenover dat u minder vermogen heeft in box 3.

Als het verschil tussen het forfaitair percentage in box 3 (maximaal 5,33% in 2020) en het hypotheekrentepercentage groot genoeg is, kan het gunstig zijn om die schuld in box 3 te hebben.  Vanaf 2013 kwalificeert een hypotheekschuld alleen nog onder strenge voorwaarden als een eigenwoningschuld zodat de omzetting van box 1 naar box  niet moeilijk hoeft te zijn. Zorgt u ervoor dat u niet meer aan één van de voorwaarden voldoet., zoals bijvoorbeeld de verplichting tot aflossen.  U kunt bijvoorbeeld met uw bv of met de bank overeenkomen dat de lening voortaan aflossingsvrij wordt en dan voldoet u al niet meer aan de voorwaarden.
Als u dat nog in 2020 regelt dan heeft u er al in 2021 profijt van. De peildatum voor box 3 is tenslotte 1 januari van ieder jaar.

Lening van vóór 2013

Heeft u een lening van vóór 2013 of een lening waarop de fiscale regels van vóór 2013 van toepassing is? Dan is het niet zo eenvoudig om uw lening over te brengen naar box 3. Bij dergelijke leningen is het namelijk wel toegestaan om overeen te komen om gedurende de looptijd niet af te  lossen. In dat geval valt zo’n hypotheek niet zo makkelijk (zo niet onmogelijk) in box 3.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap​

Houdt u rekening met de voorgestelde “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” zoals die per 1 januari 2023 zeer waarschijnlijk wordt ingevoerd. Die wet is van toepassing als u meer dan € 500.000 schuld heeft aan uw bv. Leningen die voldoen aan de voorwaarden voor een eigenwoninglening, komen boven het bedrag van € 500.000 wat u en uw partner maximaal mogen lenen van uw bv. Voldoet de lening voor de eigen woning van de bv niet meer aan de voorwaarden dan bestaat het risico dat een deel van die lening wordt gezien als belaste fictieve dividenduitkering.

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl