Eindejaarstip

Laat administraties op elkaar aansluiten

Gepubliceerd: 07-12-2018, laatst gewijzigd: 10-12-2018

Ga aan het einde van 2018 zo snel mogelijk na of de loonadministratie en de financiële administratie op elkaar aansluiten.

Het is immers mogelijk dat een of meer (belaste) uitbetaalde vergoedingen per abuis niet zijn verwerkt in de loonadministratie. En dan zijn over deze vergoedingen geen loonheffingen ingehouden of eindheffingen afgedragen. Bij het maken van de aansluiting tussen de loon- en de financiële administratie komen zulke afwijkingen aan het licht. U kunt de verschuldigde loonheffingen dan alsnog afdragen. Dit kan eventueel in de vorm van eindheffing gebeuren.

 

Terug naar de Eindejaarstips

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel:

Gerelateerde artikelen

Helma van Gelsdorp

Helma.vanGelsdorp@flynth.nl