Coronamaatregelen

Kabinet verlengt belastingmaatregelen voor ondernemers

Kabinet verlengt belastingmaatregelen voor ondernemers
Gepubliceerd: 27-05-2020, laatst gewijzigd: 28-05-2020

Op 20 mei heeft het kabinet aangekondigd een aantal noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis te verlengen tot 1 september 2020. Dit betekent onder andere dat belastingmaatregelen voor ondernemers worden verlengd en uitgebreid. 

Bijzonder uitstel van betaling

De periode waarin ondernemers bijzonder uitstel van betaling kunnen vragen is verlengd tot 1 september 2020. Als u uitstel aanvraagt of hebt aangevraagd, hoeven ook eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen niet betaald te worden. 

Bij de eerste aanvraag krijgen ondernemers direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die periode van 3 maanden hoeven bedrijven maar 1 keer een verzoek in te dienen voor alle openstaande en nog op te leggen belastingaanslagen. 

Uitstel aanvragen is mogelijk voor aanslagen loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Uitstel langer dan 3 maanden 

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan 3 maanden uitstel aanvragen. Om te waarborgen dat het geld ook echt bij de bedrijven blijft is als nieuwe voorwaarde gesteld dat ondernemers verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, en geen eigen aandelen inkopen. Ook is het aanleveren van aanvullende informatie vereist.

Verlenging driemaandentermijn 

Voor bedrijven die al om bijzonder uitstel van betaling hebben gevraagd, eindigt de driemaandentermijn automatisch. U kunt (alsnog) uitstel aanvragen voor een langere periode. Daarbij moet u voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.

Verklaring van een derde deskundige verplicht bij bedrag boven € 20.000 

Als de totale openstaande belastingschuld bij het verzoek om uitstel meer dan € 20.000 bedraagt, is een verklaring van een derde deskundige verplicht. Deze verklaring kan Flynth verzorgen. Neem in dat geval tijdig - binnen de driemaandentermijn - contact op met uw adviseur.

Belastingrente en invorderingsrente

De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Andere belastingmaatregelen

Ook andere belastingmaatregelen worden tot 1 september 2020 verlengd. Het gaat hierbij onder meer om:

•    het urencriterium voor zzp’ers
•    de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen;
•    btw-vrijstellingen voor het ter beschikking stellen van zorgpersoneel en het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur. 

Uitstel betaling BPM 

Vanaf juni 2020 kunnen vergunninghouders bijzonder uitstel krijgen van betaling BPM vanaf het tijdvak mei 2020. Uitstel is alleen mogelijk voor aanslagen. Een verzoek om uitstel van betaling BPM is pas mogelijk als een naheffingsaanslag is opgelegd voor het tijdvak mei 2020. Dat zal half juli 2020 zijn. Zodra hierover meer bekend is, informeren we wij u hierover. 

Nadere uitwerking

De aangekondigde verlenging wordt nog nader uitgewerkt in een definitief besluit. Wanneer hierover meer bekend is, wordt dit ook gepubliceerd op flynth.nl. 
 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
 

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Peter Furer

peter.furer@flynth.nl