Nieuws

Jan Breembroek, vakdirecteur Agro neemt afscheid tijdens Symposium: “CO2, wat kunnen we ermee?”

Gepubliceerd: 13-03-2019, laatst gewijzigd: 13-03-2019

Na ruim 30 jaar trouwe dienst heeft Jan Breembroek op donderdag 7 maart afscheid genomen van Flynth adviseurs en accountants. Zijn afscheid werd gekoppeld aan een inhoudelijk symposium over de klimaatopgave waarmee de agrarische sector te maken krijgt. Twee vooraanstaande sprekers gaven hun visie op de klimaatopgave en de gevolgen voor agrariërs. We kijken terug op een mooi inhoudelijk symposium én een persoonlijk afscheid waarbij Jan Breembroek opriep om te blijven samenwerken.

Het maatschappelijk debat over de klimaatdoelstellingen en de gewenste CO2-reductie is in volle gang. ‘We staan aan de vooravond van fundamentele veranderingen in onze maatschappij waarbij CO2 reductie grote impact heeft op de agrarische bedrijfsvoering in Nederland’ vertelde Martijn Buijsse van FarmUp tijdens zijn lezing. Hij benadrukte het belang van  goede communicatie en samenwerking tussen de verschillende partijen die bij dit vraagstuk betrokken zijn. “Je hebt de taal van de boeren, maar ook de taal van beleidsmakers, wetenschappers en multinationals. Bij systeemveranderingen is het belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken want anders is de klimaatopgave gedoemd te mislukken” Het reduceren van de emissie van CO2 gaat niet alleen om het verduurzamen van agrarische productiesystemen, maar uiteraard ook om het besparen van energie, duurzame energieopwekking en benutting van biomassa en reststromen benadrukt Buijsse. “Het blijft belangrijk om bij de klimaatopgave het vraagstuk vanuit verschillende dimensies te bekijken en aan te vliegen.”

Theun Vellinga, senior onderzoeker veehouderij en milieu bij Wageningen Livestock Research sprak tijdens zijn inleiding over zijn onderzoek naar de potentiele reductie van broeikasgassen tot 2050. Hiervoor liet hij scenario’s zien waarbij in 2050 het aantal megaton CO2-equivalenten aan broeikasgassen met ongeveer 50% is gedaald. Vellinga legt uit: “De landbouwemissies worden slechts voor een klein gedeelte veroorzaakt op het boerenbedijf. Het is niet alleen de boer die aan de lat staat, maar de hele keten, dus landelijk én internationaal. Alle ketenpartijen zijn medeverantwoordelijk voor de CO2-emissies van bijvoorbeeld een liter melk of een kilo vlees. FrieslandCampina is bijvoorbeeld al bezig om de integrale CO2 footprint per liter melk te bepalen. Dit zijn positieve ontwikkelingen die het belang duiden voor emmissieverminderingen in de hele keten. Volgens onze berekeningen is het technisch en theoretisch mogelijk. Boeren, keten en overheid zullen hier wel samen in op moeten trekken!”

Tot slot was er tijdens het symposium ruimte voor het afscheid van Jan. Bas Hidding, voorzitter van de raad van bestuur van Flynth: “Ik heb Jan leren kennen als een man van de inhoud. Jan is in 1988 als stagiaire gestart bij de GIBO en eindigt zijn carrière als vakdirecteur Agro-Advies. Jan heeft in verschillende functies een belangrijke bijdrage geleverd aan de agro-bedrijfskundige advisering en heeft daarmee geholpen aan het versterken van de agrarische sector. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor. We bedanken Jan voor de inhoud, opinievorming en advisering. Voor zijn actieve bijdrage aan de VLB en Agriterra. Maar bovenal voor zijn loyaliteit, vriendelijkheid en betrokkenheid.”

Ook Jan blikt aan het einde van de middag terug op 30 jaar Flynth en bedankt de aanwezigen voor de samenwerking. “De nieuwe klimaatopgave en de verduurzaming bieden veel kansen”, vertelt Jan. “True Pricing” moet bijvoorbeeld meer aandacht krijgen in de accountancy. Het is bovendien een boeiende en spannende tijd voor de food- en agri sector. Ik merk helaas dat het coöperatieve gevoel meer naar de achtergrond verdwijnt. Het is steeds meer ieder voor zich. Dit geeft risico’s. Ik wil iedereen oproepen om elkaar te blijven opzoeken en samen te blijven werken.”
 

“Bas Hidding, vz. raad van bestuur van Flynth bedankt Jan Breembroek voor 30 jaar trouwe dienst.”

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Theme picker

Frank Zeinstra

Frank.Zeinstra@flynth.nl