Checklist

Is uw bedrijf al overnameklaar?

Gepubliceerd: 01-02-2017, laatst gewijzigd: 03-02-2017

Uw bedrijfsoverdracht gaat een keer komen. Bent u goed voorbereid? Doe de checklist bedrijfsoverdracht. De vragen in de checklist geven een goed beeld van zaken waar u zeker aan moet denken. Ter voorbereiding hebben we de belangrijkste aandachtspunten bij bedrijfsoverdracht op een rijtje gezet.

Met de uitkomst heeft u een indicatie in hoeverre uw bedrijf op dit moment overdrachtklaar is. Prof. Dr. Pursey Heugens adviseert minimaal 10 jaar voor de beoogde overdracht te starten met het overnameklaar maken van uw bedrijf. Neem tijdig contact op met een overnameadviseur van Flynth om alles fiscaal, technologisch organisatorisch en emotioneel in goede banen te leiden.

De checklist bedrijfsoverdracht 

    Ja Nee n.v.t.
  1. Heeft u al een opvolger?
  2. Staat uw bedrijf er financieel goed voor?
  3. Is er in uw familie al duidelijkheid over de opvolging?
  4. Weet de beoogd opvolger al zeker dat hij/zij het bedrijf wil overnemen?
  5. Worden de andere gezinsleden en personeelsleden geinformeerd over het opvolgingsplan?
  6.  Is er een gezamenlijke visie van overdrager en opvolger over de toekomst van het bedrijf?
  7. Is er al een samenwerkingsovereenkomst met uw opvolger?
  8. Zijn er al afspraken gemaakt tegen welke waarderingsgrondslag het bedrijf kan worden overgenomen? 
  9. Is de bedrijfssituatie nu gelijk aan de situatie bij het begin van de samenwerking? 
10. Blijft de overdrager ná de overdracht betrokken bij het bedrijf? 
11. Is er een berekening van de overnamesom gemaakt? 
12. Is duidelijk of de overname voor de opvolger (financieel) haalbaar is? 
13. Is de financiële privé-situatie van de overdrager na de overdracht duidelijk? 
14. Is na de overdracht de woonsituatie van overdrager en opvolger geregeld?
15. Is duidelijk hoeveel de bank wil financieren? 
16. Zijn alle vergunningen op orde en actueel?
17. Is er voor beide partijen een actueel testament?
18. Is in het testament geregeld tegen welk bedrag of welke waarderingsgrondslag het bedrijf kan worden overgenomen?
19. Is bekend dat de overdracht gemeld moet worden bij instanties als KvK, Belastingdienst en RVO? 
20. Weten de andere betrokken partijen al van de overname?
21. Is er een bedrijfsplan tot aan de overname? 
22. Heeft de opvolger al een goed bedrijfsplan opgesteld? 

 

Laat u adviseren

Wilt u meer informatie of advies bij uw bedrijfsoverdracht? Flynth staat voor u klaar. Wij zijn bereikbaar via info@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Frank Hollaar Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Frank Hollaar