nieuws

Investeren in bestaande innovaties land- en tuinbouw: subsidie voor Utrechtse agrariërs

Gepubliceerd: 25-09-2018, laatst gewijzigd: 01-11-2018

Bent u agrarisch ondernemer in Utrecht? En investeert u in bestaande innovatieve technieken? Dan is het goed om na te denken over uw investeringen in de aankomende periode, want u kunt hiervoor subsidie van de overheid krijgen. Een aanvraag indienen kan vanaf 24 september. In totaal is er 1,9 miljoen euro beschikbaar.

U ontvangt subsidie voor investeringen die zijn opgenomen in de investeringslijst:

 • Systemen en materieel voor het verwerken en toepassen van organisch restmateriaal; niet zijnde mest op bedrijfsniveau
 • Systemen voor optimalisatie van het energiegebruik op het landbouwbedrijf door gebruik te maken van energieopslag
 • Zonnewarmtesystemen
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Systemen voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door gebruik van biodiversiteit
 • Investeringen ten behoeve van stimulering weidegang
 • Systemen voor precisielandbouw betreffende plaatsspecifieke bemesting, plaatsspecifieke gewasbescherming, plaatsspecifieke opbrengst meting of plaatsspecifieke bewatering inclusief GPS/GIS-apparatuur
 • Systemen voor vermindering van gebruik of de emissies van bestrijdingsmiddelen
 • Permanente of mobiele drinkbakken op zonne-energie midden in het perceel om vertrapping en nutriëntenuitspoeling te voorkomen
 • Mestopslagcapaciteit voor minimaal 10 maanden
 • Systemen voor grondbewerking voor het behoud of bevordering van de bodemstructuur
 • Systemen en maatregelen voor op het erf om afspoeling van voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat naar het oppervlaktewater te voorkomen
 • Investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen die vrij afwateren op een beek.

Het gaat hier om een zogenaamde tenderregeling. Dit betekent dat u met collega’s concurreert op kwaliteit. Aan elke investering zijn punten toegekend. Hoe meer een investering voldoet aan de doelstelling van de regeling, hoe meer punten u krijgt voor deze investering. Zo ontstaat er een rangschikking. Het geld wordt vervolgens op basis van die rangschikking verdeeld totdat het budget op is.

Hoeveel subsidie?

U ontvangt 40 procent van de subsidiabele kosten, tot maximaal 100.000 euro per aanvraag. De subsidiabele kosten moeten minimaal 25.000 euro bedragen.

Subsidie aanvragen

U kunt een aanvraag indienen van 24 september t/m 19 november 2018, 16.59 uur.

Meer informatie

Uw kans op subsidie vergroten? De Flynth subsidiespecialisten hebben veel ervaring opgedaan met tender aanvraagsystemen. Zij kunnen u helpen om de meest kansrijke aanvraag op te stellen. Meer weten? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Wilko Mensink

Wilko.Mensink@flynth.nl