Nieuws

Introductie leveringscertificaten FrieslandCampina als nieuwe “ledenfinanciering”

Introductie leveringscertificaten FrieslandCampina als nieuwe “ledenfinanciering”
Gepubliceerd: 12-05-2021, laatst gewijzigd: 11-06-2021

FrieslandCampina heeft een vernieuwing in de ledenfinanciering aangekondigd. Dit komt in de vorm van een nieuw concept voor de coöperatie: de introductie van leveringscertificaten. Hieronder worden de belangrijke punten van dit nieuwe systeem van leveringscertificaten uitgelicht. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Leveringscertificaten

In het voorstel van FrieslandCampina is naar voren gekomen dat een melkveehouder €8 per 100 kilogram geleverde melk moet hebben aan leveringscertificaten. Stel u levert 1 miljoen kilogram melk, dan dient u dus over €80.000 aan leveringscertificaten te beschikken. Wanneer uw melkleverantie stijgt, zult u dus ook over meer leveringscertificaten moeten gaan beschikken. Het systeem is deels vergelijkbaar met de huidige ledencertificaten en obligaties van FrieslandCampina, maar anderzijds zijn er ook verschillen.

Zo wordt er geen rente vergoedt op leveringscertificaten. Echter is er wel een vergoeding die afhankelijk is van de winst die FrieslandCampina heeft gerealiseerd in dat jaar. Voor het bepalen van de uitgifte van de hoeveelheid leveringscertificaten geldt de hoeveelheid geleverde melk over de periode 1 oktober 2020 t/m 30 september 2021.

Koopsom leveringscertificaten

De koopsom van de benodigde leveringscertificaten dient betaald te worden. Dit kan zowel via betaling als via omzetting van ledencertificaten en de obligaties vast en vrij. Als u 1 miljoen kilogram melk levert, zult u €80.000 moeten betalen. Heeft u dus niet genoeg ledencertificaten of obligaties, dan zal er extra geld bijgelegd moeten worden. Dit geld kan onder strenge voorwaarden geleend worden van de coöperatie tegen een rentevergoeding. Het rentepercentage is vooralsnog niet bekend. Deze regeling zal na aanname van het voorstel per 1 januari 2022 ingaan.

Gevolgen voor bedrijfsoverdracht

Voor bedrijfsopvolging zal er na de overname beschikt moeten worden over voldoende leveringscertificaten. Als er bijvoorbeeld een overname plaatsvindt tussen vader en zoon en vader heeft €70.000 aan leveringscertificaten en zoon heeft €10.000 aan leveringscertificaten, dan zal de zoon na overname €70.000 aan leveringscertificaten moeten kopen. Hiervoor gelden genoemde betalingswijzen. Waarbij dan ook betaald moet worden. En daarvan is nu (vóór invoering van het nieuwe systeem) nog geen sprake. Tot nu toe zien we vaak dat de ouder(s) als overdrager de certificaten/obligaties die op naam staan, wil behouden; die worden dan omgezet in obligaties vrij.

De overnemende zoon of dochter is onder het huidige systeem nog niet verplicht om een extra storting in de coöperatie te doen. Als het nieuwe voorstel wordt aangenomen, komt deze verplichte storting er wel. Dit heeft gevolgen voor de financiële positie van de ouders en de opvolger.

Aanpassingen reserveringsbeleid

Met de introductie van leveringscertificaten is er ook voorgesteld om het reserveringsbeleid aan te passen. Op het moment bestaat het huidige reserveringsbeleid uit een contante nabetaling van 35% van de winst, 55% toevoeging aan de algemene reserves en 10% uitkering in ledenobligaties. In het huidige voorstel is het plan om in het boekjaar 2021/2022 40% van de winst als contante nabetaling uit te keren en daarbij 60% toe te voegen aan de algemene reserves. Verleden maand ging de voorjaarsdialoog van start, waarbij er input en vragen vanuit de leden gesteld konden worden. De besluitvorming over dit voorstel zal naar verwachting plaatsvinden op 16 juni 2021.

Advies

Het systeem met de overgang naar leveringscertificaten kan gevolgen hebben voor uw bedrijf.  De koop van de  leveringscertificaten kan plaatsvinden door de omzetting van certificaten of obligaties in leveringscertificaten”. In geval de certificaten/obligaties voor een bedrag van nul euro op de bedrijfsbalans staan, is het thans nog onzeker of de omwisseling naar leveringscertificaten tot een fiscale winst zal leiden. De belastingadviseurs gaan hierover in overleg met de fiscus. Heeft u vragen over de financiering en de gevolgen voor in uw situatie? Neem dan contact op één van de agro adviseurs bij Flynth. 

 

Let op: Naar aanleiding van de discussie over het nieuwe voorstel van FrieslandCampina met haar leden, zijn er een aantal wijzigingen gedaan in het voorstel. Lees hier meer over de wijzigingen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 7777

Gerelateerde artikelen

Edwin Sloot Senior Belastingadviseur bij Flynth Edwin Sloot

Edwin.Sloot@flynth.nl