BLOG

Hoge belastingaanslag in het verschiet voor aanmerkelijk belanghouders

Gepubliceerd: 20-09-2018, laatst gewijzigd: 20-09-2018

In de blog over de Prinsjesdag-stukken hebben wij al aandacht besteed aan het plan van het kabinet om belasting te gaan heffen over de schulden die een aanmerkelijk belanghouder (ab-houder) aan zijn of haar vennootschap heeft. Het gaat dan alleen over schulden voor zover deze meer dan € 500.000 bedragen. Het FD heeft al becijferd dat dit ongeveer € 4,5 miljard aan belasting zal gaan kosten. Vanwege de aankondigingseffecten verwacht het kabinet overigens volgend jaar al een extra belastingopbrengst van ca. € 1,8 miljard.

Maatregel toch toegelicht aan de Tweede Kamer

Dit plan was ergens verstopt in de miljoenennota. Uiteindelijk heeft het kabinet de maatregel toch toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet heeft circa 10% van alle aanmerkelijk belanghouders (iemand die meer dan 5% van de aandelen in een BV heeft) een schuld van meer dan € 500.000 aan hun vennootschappen. In totaal heeft die groep van circa 23.000 personen een schuld van meer dan € 30 miljard aan die vennootschappen.

Lenen bij de eigen BV ontmoedigd

Het lenen van de eigen BV is de Belastingdienst al langer een doorn in het oog. Veel ab-houders beschikken op deze manier vaak langdurig over de liquiditeiten van hun BV en stellen zo de belastingheffing in Box 2 langdurig uit. Soms kan die heffing zelfs helemaal worden afgesteld. In de praktijk zijn hierover vaak moeizame discussies tussen ab-houders en de Belastingdienst waarin de Belastingdienst blijkbaar vaak aan het kortste eind trekt.

Om de Belastingdienst wat te helpen, kondigt het kabinet nu een specifieke maatregel aan om het zogenaamde excessieve lenen bij de eigen BV te ontmoedigen. De maatregel ziet er kortweg als volgt uit:

- Als de ab-houder in totaal een schuld (alle schulden en rekening courant samen) heeft van meer dan € 500.000 bij zijn eigen vennootschap, dan wordt het meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen.

- De maatregel gaat in per 1 januari 2020 dus u heeft nog de tijd om maatregelen te treffen voor die tijd.

- Uitsluitend voor eigen woningschulden aan de eigen vennootschap wordt een overgangsmaatregel getroffen.

“Enorme aanslag op de investeringsruimte van vennootschappen”

Het voorstel wordt nog nader uitgewerkt en zal in het voorjaar 2019 worden gepresenteerd. Vooraf krijgen het bedrijfsleven en de adviespraktijk nog de kans via een internetconsultatie om hun commentaar te leveren. VNO-NCW en MKB Nederland hebben al aangegeven onaangenaam verrast te zijn en dat dit een enorme aanslag op de investeringsruimte van vennootschappen zal zijn.

Het is dus nog geen gelopen race. Het plan geeft wel aan dat er iets zal gaan veranderen op dit vlak. Dan kunt u zich hierop dus maar beter voorbereiden en tijdig maatregelen nemen. Overlegt u eens met uw contactpersoon bij Flynth.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Theme picker

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl