Nieuws

Hoe veilig werken uw medewerkers tijdens corona?

Hoe veilig werken uw medewerkers tijdens corona?
Gepubliceerd: 28-05-2021, laatst gewijzigd: 31-05-2021

Week van de RIE

Van 21 tot en met 25 juni 2021 vindt de Week van Risico-Inventarisatie en Evaluatie, oftewel RI&E, plaats. Dit is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners. Het doel van deze week is om de RI&E een week lang extra onder de aandacht te brengen bij werkgevers.

 

Wat is een RI&E?

RI&E staat voor risico-inventarisatie en evaluatie. Aan de hand van een branche- of bedrijfsgerichte vragenlijst brengt u alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf in kaart, zodat u aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Dit is de basis voor de RI&E. Vervolgens stelt u een Plan van Aanpak op. Dit is een overzicht van de te ondernemen stappen om de geconstateerde risico’s weg te nemen of te verkleinen. U geeft daarbij aan wie deze taken op zich gaat nemen en wanneer het zal zijn afgerond.

 

Is uw bedrijf gevestigd in een pand met meer ondernemingen? Dan kunt u mogelijk op sommige onderdelen uit de RI&E samenwerken. Bijvoorbeeld door samen een BHV-opleiding aan te bieden aan uw medewerkers of het gezamenlijk organiseren van ontruimingsoefeningen.

 

RI&E en Corona

Het werk is voor veel bedrijven drastisch veranderd. Hoe geeft u de nieuwe manieren van werken vorm in uw bedrijf? Hoe zorgt u dat uw bedrijf voorbereid is op gezondheidsrisico’s? De RI&E geeft ook inzicht in de risico’s van thuiswerken, virussen, of werkdruk. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus dienen te zijn opgenomen in de RI&E. De Inspectie SZW heeft voor 2021 als speerpunt het ‘Coronaproof werken’ in het jaarplan. Hier zal dus streng op worden gecontroleerd.

 

Checklist Gezondheidsrisico’s

Heeft u als werkgever voor minder dan veertig uur personeel in dienst, dan kunt u gebruikmaken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een korte versie van de RI&E. Als u alleen vrijwilligers in dienst heeft, dan heeft u een RI&E alleen nodig als er in uw organisatie met gevaarlijke stoffen of biologische agentia wordt gewerkt. Heeft u uitzendkrachten in dienst? Dan bent u verplicht om een kopie op te sturen naar het uitzendbureau.

 

Actualiseren van de RI&E

Minimaal eens per vier jaar dient u een check te doen of eerder als er veranderingen zijn geweest in het bedrijf. Denk aan een verbouwing of nieuwe productielijn. Zijn de maatregelen tegen de verspreiding van het corona-virus al opgenomen? Wordt er sinds corona meer thuis gewerkt? Ook dan is het goed om de RI&E nog eens na te lopen en te actualiseren.

 

Risico’s bij geen (actuele) RI&E

In navolging van het ‘Meerjarenplan verbetering naleving RI&E’ uit 2020 worden door de Inspectie SZW meer en strengere controles uitgevoerd. Boetes worden eerder uitgedeeld (geen waarschuwing meer!) en ze zijn hoger.

Bovendien kan uw verzekeraar het ontbreken van een RI&E of het hebben een onjuiste RI&E meewegen bij het wel of niet uitkeren van schade op het moment dat u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld door een medewerker voor schade die hij/zij bijvoorbeeld heeft geleden ten gevolge van een bedrijfsongeval.

 

Wees dus voorbereid en ga aan de slag!

 

RI&E en Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Arbobeleid heeft als doel de gezondheidsrisico's en het ziekteverzuim in het bedrijf te verminderen, en re-integratie na ziekte te bevorderen. Het voeren van een Arbobeleid is ook een wettelijke vereiste. Als u dit nog niet heeft ontwikkeld, dan zal dit een aandachtspunt zijn die uit de RI&E naar voren komt. Onderdelen van het Arbobeleidsplan zijn onder andere: de preventiemedewerker, Bhv, voorlichting, Arbodienstverlening, verzuimbeleid en PAGO.

 

Aan de slag

Heeft u nog geen RI&E opgesteld voor uw organisatie? Pak dan de week van 21 tot en met 25 juni aan om aan de slag te gaan met veilig en gezond werken. In die week vinden er in het hele land acties en activiteiten plaats, georganiseerd door het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners.

 

Wilt u meer informatie, advies of ondersteuning bij het opstellen van de RI&E of het Arbobeleid? Neem dan contact op met uw adviseur. 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Tamara Smit - van der Wolf Adviseur HR Services bij Flynth Tamara Smit - van der Wolf

Tamara.Smit@flynth.nl