werkgever

Het regeerakkoord

Gepubliceerd: 20-10-2017, laatst gewijzigd: 26-10-2017

Een soepeler ontslagrecht, kortere loondoorbetaling bij ziekte en langer kraamverlof voor partners. Onlangs presenteerde het nieuwe kabinet zijn plannen. En voorlopig zijn het alleen nog maar plannen. Met een krappe Kamermeerderheid heeft Rutte III nog een stevige uitdaging om de plannen om te zetten in beleid.

Wat heeft kabinet-Rutte III voor u als werkgever in petto? De belangrijkste punten op een rij.

Arbeidsovereenkomst

 • Verruiming periode tijdelijk contract
  Heeft u werknemers met een tijdelijk contract? Op dit moment gaan deze contracten na 2 jaar over in een vast contract. Dit wordt 3 jaar. Om precies te zijn kunt u straks 3 tijdelijke contracten aanbieden in 3 jaar, zónder onderbreking korter dan 6 maanden.
   
 • Verruiming proeftijd vast contract
  De proeftijd van een contract voor onbepaalde tijd wordt verruimd naar 5 maanden. Voorwaarde is dat u als werkgever bij aanvang van de dienstbetrekking direct een vast contract aanbiedt.

Transitievergoeding

 • Verruiming transitievergoeding
  Werknemers krijgen recht op een transitievergoeding vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst (dit was vanaf 24 maanden dienstverband).
   
 • Lagere transitievergoeding
  De vergoeding wordt verlaagd tot een derde bruto maandsalaris voor elk dienstjaar. Nu is dit nog een half maandsalaris. Dit geldt ook voor contracten langer dan 10 jaar. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft intact.

Ontslag

 • Eenvoudiger ontslag
  Het ontslagrecht wordt soepeler. Straks is het mogelijk om een combinatie van meerdere ontslaggronden te gebruiken voor uw ontslagaanvraag.
   
 • Extra vergoeding voor werknemer
  De rechter mag bij ontslag een extra vergoeding toekennen aan uw werknemer. Deze vergoeding staat dus los van de transitievergoeding.

Verlof

 • Langer kraamverlof
  Het kraamverlof voor partners gaat van 2 naar 5 dagen.
   
 • Aanvullend verlof
  Per 1 juli 2020 komt er voor partners ook nog een aanvullend verlof van 5 weken. Dit verlof moet worden opgenomen in het eerste halfjaar na de geboorte van het kind. Hierbij betaalt u als werkgever voor 70% door.
   
 • Langer adoptieverlof
  Het adoptieverlof wordt verruimd naar 6 weken. Dit is ook van toepassing voor pleegouders.

Arbeidsongeschiktheid en ziekte

 • Instroom WGA telt nog maar 5 jaar mee
  Raakt uw werknemer arbeidsongeschikt? Nu telt de instroom van een werknemer in de WGA nog 10 jaar mee voor de hoogte van uw premie. Dit wordt teruggebracht naar 5 jaar.
   
 • Kortere loondoorbetaling
  De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gaat naar 1 jaar. Nu is dit nog 2 jaar. Dit geldt uitsluitend voor werkgevers met minder dan 25 personeelsleden.
   
 • Minder snel volledig arbeidsongeschikt
  De kans dat een arbeidsongeschikte werknemer volledig arbeidsongeschikt
  wordt verklaard, neemt verder af. Om dat te realiseren ligt er een plan klaar om de methode voor de WIA-instroom te wijzigen (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen).

En verder…

 • Payrolling aan banden
  De mogelijkheden voor payrolling worden beperkt. Werknemers van het payrollbedrijf moeten hetzelfde worden behandeld als werknemers van de inlener.
   
 • Inperking nulurencontracten
  De mogelijkheden van nulurencontracten worden verder ingeperkt. Dit biedt medewerkers meer vrijheid om een andere deeltijdbaan te accepteren naast het nulurencontract.
   
 • Afschaffing Wet DBA
  De Wet DBA (de verguisde opvolger van de VAR) gaat definitief niet door en wordt vervangen door een ‘opdrachtgeversverklaring’. In sommige situaties wordt echter uitgegaan van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld als er sprake is van een laag uurtarief in combinatie met een lange duur van de overeenkomst óf in combinatie met reguliere bedrijfsactiviteiten.
   

Enkel nog plannen
Uiteraard zijn bovenstaande punten slechts nog plannen. Zodra de plannen omgebouwd worden naar wetsvoorstellen zal pas daadwerkelijk blijken wat de waarde van deze voorstellen is.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze plannen? Of wilt u weten wat dit betekent voor uw specifieke situatie? Neem dan contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 73 50.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Rick van den Bos

Rick.vandenBos@flynth.nl