Prinsjesdag

Hebben fiscale tegemoetkomingen woningmarkt hun langste tijd gehad?

Hebben fiscale tegemoetkomingen woningmarkt hun langste tijd gehad?
Gepubliceerd: 24-08-2021, laatst gewijzigd: 21-09-2021

Het kabinet heeft de laatste jaren met fiscale tegemoetkomingen geprobeerd invloed uit te oefenen op de woningmarkt en op de hoogte van de totale hypotheekschuld. Die regelingen lijken echter niet het gewenste effect te hebben. Wij verwachten dan ook dat deze tegemoetkomingen gaan verdwijnen. Of we hiervan al wat terugzien met Prinsjesdag 2021 valt nog te bezien, gezien de demissionaire status van het kabinet. Maar je weet maar nooit.

Jubelton

Sinds 2017 geldt een vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen voor de eigen woning. Die vrijstelling bedraagt in 2021 maximaal € 105.302 . Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de verkrijger of zijn/haar partner op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is. Het kabinet wilde hiermee de totale hypotheekschuld verlagen. Uit een recent SEO-onderzoek is echter gebleken dat dat effect te verwaarlozen valt. Waarom zou je dan die jubelton in stand houden? Zeker ook omdat het niet iedereen gegeven is om een tonnetje te schenken of te ontvangen. Een aantal politieke partijen had ook al in hun verkiezingsprogramma een voorstel tot afschaffing opgenomen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Sinds 1 januari 2021 hoeven kopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen (vanaf 1 april 2021 beperkt tot een bedrag van maximaal € 400.000) bij aankoop van een eigen woning om hen zo meer kansen te geven op de woningmarkt. Kopers van 35 jaar of ouder betalen 2%, beleggers zelfs 8%. Ook deze regeling is niet onomstreden. DNB liet onlangs nog weten dat deze tegemoetkoming naar verwachting een incidenteel prijsopdrijvend effect heeft gehad. Precies de verkeerde kant op dus!

Nog wel hypotheekrenteaftrek?

Over de plek van de eigen woning – box 1 of box 3 – wordt al jaren gesteggeld. We verwachten echter dat deze niet op korte termijn zal verhuizen naar box 3 en dus dat u uw hypotheekrente voorlopig nog kunt aftrekken.

Snel handelen

Wilt u nog snel gebruik maken van de jubelton of nog gebruik maken van de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, aarzel dan niet te lang. Uw Flynth-adviseur adviseert u graag.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Peter Furer Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Peter Furer

peter.furer@flynth.nl