My Flynth
Nieuws

Grensoverschrijdende dienstverlening: waar kunt u op letten?

Gepubliceerd: 26-04-2018, laatst gewijzigd: 26-04-2018

Voor werknemers uit de EU/EER en Zwitserland geldt een vrij verkeer van goederen en diensten. Deze werknemers kunnen zonder vergunning in Nederland komen werken. Maar wilt u werknemers van buiten de EU/EER en Zwitserland in dienst nemen? Dan is dat slechts toegestaan onder strenge voorwaarden.

Op speciale uitzonderingen na (zoals kennismigranten), moet de werkgever er eerst alles aan doen om kandidaten te vinden in Nederland of in de EU/EER. Nederland geeft al jaren geen werkvergunning (of gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid) meer af voor (seizoens-)arbeiders van buiten de EU die willen komen werken in de land- en tuinbouw.

Inhuren: vergunningen

Als een onderneming deze arbeiders - die niet uit de EU/EER komen - via een uitzendbureau wil inhuren, dan moet dit uitzendbureau de benodigde vergunning(en) hebben aangevraagd. Voor uitzendbureaus geldt dus hetzelfde ‘probleem’.

Werknemers meenemen

Wél is het toegestaan dat een buitenlandse dienstverlener gevestigd binnen de EU/EER of Zwitserland zijn werknemers van buiten de EU meeneemt naar Nederland. Voorwaarde is dan wel dat deze werknemer over de vergunningen beschikt om in het vestigingsland van de dienstverlener te werken en legaal te verblijven.

In dat geval hoeven geen vergunningen in Nederland te worden aangevraagd. Ook niet als de arbeider langer dan drie maanden in Nederland komt werken. Voorheen werden onder meer uitzendbureaus en detacheringsbureaus expliciet van deze mogelijkheid uitgesloten.

Essent-arrest

Op grond van het Essent-arrest kan Nederland hier niet omheen. Als gevolg van dit arrest gelden echter wel een aantal voorwaarden waaronder een buitenlandse dienstverlener werknemers van buiten de EU in Nederland aan het werk kan zetten.

De voorwaarden

Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU (WagwEU):

 • De uitzendkracht moet tijdelijk arbeid verrichten in Nederland, in dienst van een dienstverlener die is gevestigd binnen de EU/EER of Zwitserland.
 • De arbeid in Nederland moet gelijksoortig zijn aan de arbeid waartoe de uitzendkracht gerechtigd is in het land van de dienstverlener.
   
 • De buitenlandse dienstverlener  moet substantiële activiteiten uitoefenen in de lidstaat waar hij is gevestigd.
   
 • De uitzendkracht mag niet door een andere vreemdeling worden vervangen als dit de totale duur van de overeengekomen dienstverlening overschrijdt.
   
 • De uitzendkracht voldoet aan alle voorschriften voor verblijf- en werkvergunning en sociale zekerheid, om (legaal) arbeid te mogen verrichten in het vestigingsland van de dienstverlener.
   

Notificatieplicht

De buitenlandse dienstverlener moet voldoen aan een zogenoemde ‘notificatieplicht’ in Nederland. Minimaal twee werkdagen vóór aanvang van de werkzaamheden wordt een melding gedaan bij het UWV. Bij het formulier moet een kopie van de  verblijfsvergunning en de werkvergunning, uitgegeven door het vestigingsland van de dienstverlener, worden meegestuurd.

Volgens de detacheringsrichtlijn moet altijd worden voldaan aan de harde kern van de arbeidsvoorwaarden. Deze kernvoorwaarden zijn vastgelegd in de WagwEU (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail arbeidszaken@flynth.nl telefoonnummer 088 236 77 77.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Jet van Bergen - den Hollander

Jet.vanBergen@flynth.nl