nieuws

Fresiateler opent grootste zonnewarmte-installatie

Gepubliceerd: 20-09-2019, laatst gewijzigd: 01-11-2019

Op 4 oktober heeft fresiateler Tesselaar Freesia CV uit Heerhugowaard de grootste zonnewarmte-installatie van Nederland in gebruik genomen voor kasverwarming. Flynth hielp om dit duurzame systeem rendabel te maken met slim gecombineerde subsidies.

Fresiateler Tesselaar Freesia CV uit Heerhugowaard gaat zijn kassen verwarmen met zonthermie, oftewel zonnewarmte. Zo groeien de fresia’s onder ideale temperaturen zonder dat er fossiele brandstoffen aan te pas komen. Met een veld zonnecollectoren van maar liefst 9.300 vierkante meter – bijna een hectare - gaat het om het grootste zonthermieproject van Nederland. Gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland verricht de officiële opening op vrijdag 4 oktober 2019.

Zonnewarmte verspreiden en opslaan

Het veld zonnecollectoren ligt direct naast de bestaande kassen van Tesselaar Freesia. Het systeem warmt water op met zonlicht. Vanuit een buffervat van 1.000 kubieke meter gaat het warme water de kasverwarming in om de optimale temperatuur voor de gewassen te creëren. Warmte die niet direct bruikbaar is, slaat het systeem op in bronnen onder de grond. Met behulp van warmtewisselaars en een warmtepomp maakt het systeem de warmte weer beschikbaar voor kasverwarming op het moment dat de gewassen dat nodig hebben.

Koeling in de zomer

In de zomermaanden hebben de fresia’s juist behoefte aan verkoeling. Tot nu toe gebruikt Tesselaar Freesia daarvoor een koelinstallatie. Maar ook de zonthermie-installatie kan hieraan bijdragen. Als in de winter alle warmte uit de bron gebruikt is, kan het systeem in diezelfde bron ook koude opslaan. In de zomer gaat die koude dan weer de kas in om het gewas te koelen. Zo is de koelinstallatie minder vaak nodig.

Op zonnestroom

De stroom die de zonthermie-installatie gebruikt, komt van zonnepanelen op de daken van de schuur en de kassen. Het netto elektriciteitsverbruik van het systeem voor hernieuwbare warmte is daarmee nihil.

Subsidie voor duurzame innovatie

Zo’n groot en innovatief systeem is zeer kostbaar. Om dit rendabel te maken, heeft Tesselaar Freesia gebruikgemaakt van subsidies. Flynth heeft het bedrijf hierbij volledig begeleid en geadviseerd om diverse duurzaamheidssubsidies slim te combineren. Zowel voor de zonnepanelen als voor de zonthermie-installatie hebben we subsidie binnengehaald vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Het volledige warmtesysteem is gesubsidieerd door het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Bovendien hebben we voor enkele onderdelen Energie-investeringsaftrek aangevraagd.

Opening bijwonen?

U bent van harte welkom om de opening bij te wonen. Deze vindt plaats op vrijdag 4 oktober om 14:00 uur, Altonstraat 6 in Heerhugowaard. Aansluitend aan de opening krijgt u gelegenheid om de installatie te bekijken en uitleg te krijgen over de toegepaste technieken.

Hulp nodig bij duurzaamheidssubsidies?

Overweegt u om te investeren in duurzame oplossingen voor uw bedrijf? Wilt u weten welke subsidies daarvoor beschikbaar zijn? Of heeft u hulp nodig bij subsidieaanvragen? Onze experts helpen u graag. Neem gerust contact met ons op via subsidie@flynth.nl of bel 088 - 236 77 77.

Het project “Op weg naar een freesiateelt zonder fossiele brandstof” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Plattelands Ontwikkelings Programma “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.


 

 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl