Nieuws

Fosfaatrechten: vergeet de melk aan de kalveren niet

Gepubliceerd: 29-01-2020, laatst gewijzigd: 22-02-2020

De fosfaat- en stikstofproductie van melkkoeien moet binnen de meststoffenwet worden bepaald op basis van de melkproductie in het betreffende kalenderjaar. Vaak is en wordt “voor het gemak” uitgegaan van de hoeveelheid melk die is geleverd aan de zuivelfabriek. Dit is onvoldoende.

Vaststellen fosfaatrechten

Bij het vaststellen van de hoeveelheid fosfaatrechten kon bijvoorbeeld via de geproduceerde melk die aan de kalveren is vervoerd, via een hogere staffel extra fosfaatrechten worden verkregen. Omgekeerd geldt, dat indien nu melk aan de kalveren wordt gevoerd, hier fosfaatrechten voor nodig zijn.

In de praktijk is tot nu toe, veelal alleen uitgegaan van de hoeveelheid melk, geleverd aan de zuivelfabriek, ook bij controles. Een reden is dat moeilijk kan worden vastgesteld of aangetoond hoeveel melk er verder op het bedrijf is geproduceerd maar is niet geleverd aan de fabriek.  

RVO geeft op haar website aan, dat niet de geleverde, maar de geproduceerde hoeveelheid melk bepalend is. Bij de vaststelling van het aantal benodigde fosfaatrechten is het dus zaak om naast de melkleverancies aan de fabriek, ook rekening te houden met melk voor kalveren, antibioticamelk, melk voor eigen gebruik, melkverkoop aan particulieren en de melk die wordt verwerkt tot bijvoorbeeld kaas.  Voor zelfzuivelaars (meer dan 50% zelf verzuivelen) geldt hiervoor een vaste melkproductie per melkkoe per jaar (7.500 kg).

Flynth ziet dat bij NVWA-controles aandacht wordt geschonken aan het item vervoederde melk aan de kalveren.

Gevolgen

Uitgaan van de totale geproduceerde melk kan tot gevolg hebben dat de melkproductie in een hogere staffel uitkomt. Per staffel betekent dit een verhoging van de fosfaatproductie van 0,7 tot 0,8 kg per koe en in de laatste staffel zelfs 1,5 kg per koe. Ook de stikstofproductie zal dan hoger zijn. Dit heeft gevolgen voor de fosfaatrechten en kan ook gevolgen hebben voor de overige onderdelen van de ‘Meststoffenwet’.

De werkelijke productie, naast de aan de zuivelonderneming afgeleverde melk, is niet exact te bepalen. Op dit moment is niet bekend hoe RVO hier mee omgaat. RVO zal er waarschijnlijk van uitgaan dat er meer melk is geproduceerd dan geleverd. Hiervoor zullen aanvullende gegevens bij het bedrijf worden opgevraagd. Bijvoorbeeld het gebruik van kunstmelk: is er geen gebruik, dan gaat er zeker een bepaalde hoeveelheid melk naar de kalveren.

Houd hier rekening mee. Door de werkelijk geproduceerde melk zo goed mogelijk in te schatten, vast te leggen en hiermee te rekenen.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl