Flynth pleit voor fiscale ‘crisisvoorziening’ voor getroffen ondernemers

Flynth pleit voor fiscale ‘crisisvoorziening’ voor getroffen ondernemers
Gepubliceerd: 11-04-2020, laatst gewijzigd: 24-04-2020

De Nederlandse overheid is ondernemers op fiscaal gebied al op een groot aantal terreinen tegemoet gekomen, zodat zij de coronacrisis zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden. Denk hierbij aan regelingen als de TNOW, de TOGS en de TOZO en allerlei versoepelingen voor uitstel van betaling van belastingschulden. Flynth waardeert deze manier van ‘out-of-the-boxdenken’ van de overheid zeer.  Buitengewone omstandigheden vragen om buitengewone maatregelen en daarom stelt Flynth ook de vorming van een fiscale ‘crisisvoorziening’ in het jaar 2019 voor.

Fiscale voorziening in aangifte 2019 van ondernemingen

Flynth pleit ervoor om eind 2019 een eenmalige voorziening op de fiscale balans van ondernemingen op te nemen. Deze voorziening wordt gevuld met de negatieve resultaten van de maanden maart tot en met juni 2020 (of langer, als de crisis aanhoudt). Deze voorziening heeft veel voordelen op de korte en langere termijn:

  • het belastbare inkomen/resultaat over het (goede) jaar 2019 is lager;
  • de belastingschuld over 2019 is direct lager;
  • de feitelijk gemaakte kosten in 2020 worden rechtstreeks afgeboekt van de voorziening;
  • het restant van de voorziening valt eind 2020 of in 2021 vrij en verhoogt dan het fiscale resultaat van dat jaar;
  • de fiscale aspecten zijn eenvoudig te controleren, want uiteindelijk vindt er alleen een resultaatverschuiving plaats;
  • misbruik of verlies aan belastinginkomsten zijn niet aan de orde, want als de ondernemer het uiteindelijk toch niet redt, dan maakt het niet uit of er een belastingschuld is over 2019 of over 2020. In beide gevallen zal die naar verwachting niet betaald kunnen worden.

Voor deze voorgestelde voorziening is geen wetswijziging nodig. Dit begunstigende beleid kan immers worden vastgelegd in een besluit van staatssecretaris Hans Vijlbrief.

Eenvoudig en effectief

Deze voorgestelde voorziening is redelijk eenvoudig en direct effectief in de schuldverlichting van ondernemingen, aldus Ed Schregardus, Senior Tax Manager en Beleidsmedewerker van het Bureau Vaktechniek Fiscale Zaken bij Flynth. “De belastingschuld die ondernemers hebben over het goede jaar 2019 wordt zo direct verlaagd, zonder dat daar achteraf nog op hoeft te worden teruggekomen. Dat laatste kan bijvoorbeeld bij een voorlopige verliesverrekening wel het geval zijn. Daarmee hoeft dus voor het jaar 2019 ook voor een lager bedrag uitstel van betaling te worden verleend en heeft de ondernemer ook een lagere (uitgestelde) schuld die hij later weer moet inlopen. Het onbenutte deel van de voorziening moet dan vanzelfsprekend uiterlijk eind 2020 of 2021 weer vrijvallen, ten gunste van het resultaat.”

“Een dergelijke ‘coronavoorziening’ is ongewoon en op grond van de gebruikelijke fiscale regels voor het vormen van een voorziening niet toegestaan, maar het is niet voor niets een crisismaatregel”, vult directeur Bureau Vaktechniek Anja Bast aan. “Wij hopen dat het Ministerie van Financiën deze optie wil onderzoeken en een reële kans wil geven.”

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl