Blog

Fiscale onzin

Gepubliceerd: 16-02-2017, laatst gewijzigd: 22-03-2017

Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover; verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal. Eén ding is duidelijk: het gaat druk worden op uw stembiljet. De meeste deelnemende partijen hebben een verkiezingsprogramma uitgebracht. Kwaliteit en omvang vertonen grote verschillen. Het programma van DENK bevat – hoe origineel – een disclaimer; “De informatie in dit verkiezingsprogramma is uitsluitend bedoeld als algemene informatie … Er kunnen geen rechten (aan) worden ontleend”. Een dergelijke passage had Mark Rutte rondom de beloofde € 1.000 veel ellende bespaard. Origineel is ook het programma van de PVV. Niet zozeer de inhoud als wel de omvang springt in het oog. Eén A-viertje, en met wat goede wil had het ook op de achterkant van een bierviltje gepast. Maar misschien komt dat nog in de aanloop naar 15 maart. Carnaval lijkt ons daarvoor een uitermate geschikt moment.

Veel programma’s bevatten punten die ludiek overkomen, al zijn ze mogelijk doodserieus bedoeld. 50PLUS wil een wc in iedere trein, de Partij voor de Dieren wil een einde maken aan het ons tot voor kort onbekende fenomeen van ‘zwientje tikken’, Groen Links wil gesprekken faciliteren over aanpassing van de figuur van Zwarte Piet, het CDA stelt een dienstplicht voor jongeren voor. Eerst als straf voor belhamels, en als dat goed bevalt voor alle jongens en meisjes. Is het dan opeens geen straf meer? We zullen zien wat er van dit alles gaat worden.

Beroepsmatig interessanter vonden we de fiscale plannen van de betrokkenen. Sommige plannen zijn in lijn met de verwachtingen, andere plannen daarentegen staan haaks op het huidige standpunt. Met droge ogen wordt massaal uitgedragen dat het veel eerlijker is om het daadwerkelijk behaalde rendement in box 3 te belasten in plaats van een te hoog forfaitair rendement. Een overtuiging die blijkbaar sterker wordt gevoeld vóór de verkiezingen dan daarna. Sommige partijen houden het kruit grotendeels droog tot na Prinsjesdag 2017 (D66) of zeggen – wijs geworden door eerdere schade en schande – het liefst zo weinig mogelijk over belastingen (VVD). Er wordt beloofd, gevleid, gelobbyd en geframed (‘Miljonairsbelasting’). En er wordt onzin verkocht. Het bekende Kamagurka-gevoel (‘Het ruikt hier naar onzin’) is dan ook was maar zelden ver weg. Een paar voorbeeldjes dan maar?

De in fiscaal opzicht anders altijd zo degelijke SGP bepleit een vrije keuze tussen voor- en achterwaartse verliescompensatie. Zonder dat er dan tevens iets aan de toepasselijke termijnen wordt gedaan is dit voorstel zinloos. Ernstiger is de door deze partij (en overigens ook de ChristenUnie) bepleite multiplier, niet alleen voor giften aan nood- en ontwikkelingshulp (vooruit) maar ook voor giften aan kerken. De term voor eigen parochie preken zou er voor uitgevonden kunnen zijn. Toegegeven, dat is bepaald geen SGP en CU jargon. De belofte van de Partij voor de Dieren om ‘gezonde, duurzame producten zoals biologische groente en fruit vrij te stellen van btw’, is in strijd met Europese wetgeving en dus kansloos. Groen Links wil een Green Car Valley in Zuid-Nederland van de grond krijgen. Tenzij het om fietskarren gaat lijkt dit luchtfietserij, want eerder kwam de Teslatax uit de koker van deze partij. Al kan toegegeven worden dat men daarna die tax weer van tafel wilde.

Werkgevers in het algemeen en de directeur-grootaandeelhouder in het bijzonder komen er weer eens bekaaid van af. DENK wil de bekende eenmalige (wat dus twee keer betekent, joehoe VVD-staatssecretaris Frans Weekers) crisisheffing hoge lonen weer bij de werkgever laten terugkeren. Ernstiger zijn de plannen van de Partij van de Arbeid om niet alleen het tarief in box 2 te verhogen (in combinatie met een forfaitaire heffing) maar om ook het zakelijk salaris te verhogen. Een eerdere enquête van het Register Belastingadviseurs onder haar leden liet zien dat de winsten van veel BV’s (zo daar al sprake van is) zo’n hoger zakelijk salaris niet rechtvaardigen. Het zou vaak leiden tot een afgedwongen en belast inkomen bij de DGA, in combinatie met zeer waarschijnlijk niet te verrekenen verliezen in de BV. Bepaald opmerkelijk is ook het plan van de ChristenUnie om een salaris boven dat van een minister niet fiscaal aftrekbaar voor de werkgever te doen zijn. Het zal, zo vrezen wij, wel belastbaar zijn bij de werknemer. We praten dan over een effectief tarief van maximaal 77%. Immers, niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting betekent een fiscale druk van 25% en bij een IB-tarief van 52% kom je dan al snel aan een gecombineerd tarief van 77%. Waarom moet een minister eigenlijk van alles de maat der dingen zijn? En DENK wil het opbouwen van een pensioen in eigen beheer weer aantrekkelijker maken. Laat dat nou net na een langdurige discussie (bijna) zijn uitgefaseerd.

Ook andere leuke fiscale ideetjes van 50PLUS en het CDA zijn inmiddels door de werkelijkheid ingehaald. Henk Krol maakte zich boos over het feit dat tandpasta een hoger btw tarief kent dan cola. Inmiddels vallen – met dank aan de Hoge Raad - tandpasta en zonnebrand onder het lage tarief. En ook het gebed van het CDA om de belastingvrije schenking voor de eigen woning definitief te maken is geruime tijd geleden al verhoord.

Tenslotte – de partij passeerde al de revue – staat het volgende bij de PVV voor maar liefst 10 miljard euro ingeboekt: ‘Geen geld naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep, enz`. Dat van die ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie en omroep snappen we. Maar die enz? Zonder punt, ook dat nog. Het heeft nog het meest weg van de eertijds bestaande aftrekbeperking voor ‘aktetassen en dergelijke’. En die aftrekbeperking heeft – gelukkig - maar een kort leven gekend.

Nee, het mag duidelijk zijn; wie door de bomen het fiscale bos niet meer ziet bevelen wij onze Fiscale Stemwijzer van harte aan.

Mr. W.J.M. (Wil) Vennix RB is voorzitter van het Register Belastingadviseurs. Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk RB is verbonden aan Flynth adviseurs en accountants.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen