Extra aandacht bij toetreding jonge landbouwer en melding KvK

 
Gepubliceerd: 04-04-2017, laatst gewijzigd: 22-02-2022

Blokkerende zeggenschap

Eén van de voorwaarden is, dat de jonge landbouwer beschikt over “blokkerende zeggenschap”. Een Jonge landbouwer heeft een blokkerende zeggenschap, indien hij/zij ondernemersbeslissingen van meer dan € 25.000 kan tegen houden. Concreet houdt dit in, dat tenminste de overige maten/vennoten een beperkte bevoegdheid moeten hebben van maximaal € 25.000. Hierdoor kunnen beslissingen van boven de € 25.000 nooit genomen worden zonder instemming van de jonge landbouwers. Deze beperkte bevoegdheid moet opgenomen zijn bij de inschrijving van de KvK. Daarnaast moet deze blokkerende zeggenschap opgenomen zijn in de (maatschaps)akte die RVO ter controle kan opvragen.
Indien alle maten/vennoten onbeperkt bevoegd zijn, is er geen sprake van blokkerende zeggenschap en kan geen toeslag worden verkregen. Indien een samenwerkingsverband uitsluitend bestaat uit Jonge landbouwers dan mogen alle maten/vennoten wel onbeperkt bevoegd zijn.
Er is geen sprake van blokkerende zeggenschap, indien in de akte is opgenomen, dat de andere maten of vennoten de samenwerking eenzijdig kunnen opzeggen, zonder dat de Jonge landbouwer het voortzettingsrecht heeft. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij proefmaatschappen.

Toetsing door RVO verandert

Tot nu toe gebruikte RVO de akte van de maatschap of firma om de blokkerende zeggenschap te controleren. Als uit deze akte bleek, dat de blokkerende zeggenschap goed was geregeld, maar de inschrijving bij KvK niet juist was (bijvoorbeeld: omdat de maten geregistreerd stonden met een onbeperkte bevoegdheid), dan oordeelde RVO toch positief op de aanvraag. Vanaf 2017 geldt dit niet meer en is voor RVO de KvK-inschrijving leidend.

Registratie

De registratie bij KvK moet uiterlijk 15 mei in orde zijn. De akte mag op de laatste dag van de kortingsperiode (9 juni 2017) zijn ondertekend.

Praktijk en actie

Afgelopen periode hebben we diverse praktijkvoorbeelden bij klanten gezien, waar bleek dat de KvK-registratie ten aanzien van de zeggenschap / bevoegdheid niet juist was en afweek van de gemaakte afspraken in de samenwerkingsakte. Onwetendheid bij de klant kan een oorzaak zijn, dat er iets mis gaat bij het bezoek van de klant aan de Kamer van Koophandel. Dit betekent:

 1. De nieuwe werkwijze bij RVO maakt een juiste KvK-registratie nog belangrijker.
 2. Vanuit Flynth zullen wij onze klant op dit punt nog beter en strakker moeten begeleiden en ondersteunen; door onze klant nog beter en preciezer aan te geven, wat er bij het bezoek aan de Kamer van Koophandel moet worden gemeld.
  Hier ligt een actiepunt voor de collega’s die klanten begeleiden en adviseren bij toetreding van jonge landbouwers tot het bedrijf en het opstellen of wijzigen van de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

Overige voorwaarden jonge landbouwer

 • Niet ouder dan 40 jaar (nog geen 41) in het jaar waarin de Jonge landbouwer voor het eerst uitbetaling van betalingsrechten aanvraagt en voor het eerst blokkerende zeggenschap heeft.
 • (Mede) belast met de dagelijkse bedrijfsvoering.
 • Maximaal 5 jaar voorafgaand aan het aanvraagjaar, voor het eerst langdurige zeggenschap verkregen in een landbouwbedrijf (moment van vestiging). Dit betekent voor 2017 een vestigingsdatum vanaf 1 januari 2012.
 • Er moet sprake zijn van een eerste vestiging. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft RVO onlangs aangegeven dat bij een ‘voortzetting van een bedrijf’ toch sprake is van een ‘eerste vestiging’. Dit is bijvoorbeeld het geval als een maatschap overgaat naar een eenmanszaak (wijziging juridische status). De Jonge landbouwer kan dan vanuit zijn eenmanszaak de toeslag Jonge landbouwer aanvragen, ook al heeft hij in de maatschap blokkerende zeggenschap gehad.
 • Het moment van vestiging van de Jonge landbouwer mag maximaal vijf jaar voorafgaand aan het aanvraagjaar zijn. De periode dat de Jonge landbouwer blokkerende zeggenschap had in de maatschap telt mee. Voor een aanvraag in 2017 moet het moment van vestiging liggen op of na 1 januari 2012.
 • De toeslag Jonge landbouwers kan door een bedrijf maar één keer voor één Jonge Landbouwer worden aangevraagd
 • Bij meerdere jonge landbouwers binnen een bedrijf, wordt het aantal jaren waarvoor de toeslag Jonge landbouwers wordt toegekend, bepaald op basis van de Jonge landbouwer die het langst blokkerende zeggenschap heeft.
 • Een bedrijf kan niet voor de tweede keer in aanmerking komen voor de toeslag Jonge landbouwer.
 • Bij ‘voortzetting van het bedrijf’ is geen sprake is van een tweede vestiging.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een Flynth-vestiging bij u in de buurt, via e-mail agro@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: