Advies

Energiebesparing varkenshouderij: onderbouw uw keuzes zorgvuldig

Gepubliceerd: 25-06-2019, laatst gewijzigd: 29-06-2019

Veel varkenshouders zijn verplicht om op korte termijn keuzes te maken op het gebied van energiebesparing. Hierbij mag u afzien van maatregelen die u niet binnen vijf jaar kunt terugverdienen. Maar pas op: dit is geen vrijbrief om niets te doen. De toezichthouder verwacht een goede onderbouwing. En vragen die op het eerste gezicht eenvoudig lijken, zijn in werkelijkheid vaak een stuk complexer.

Heeft u een niet-vergunningplichtig varkensbedrijf en verbruikt u meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan moet u vóór 1 juli 2019 aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) melden welke energiebesparende maatregelen u neemt. Bedrijven die vergunningplichtig zijn, vallen buiten deze informatieplicht. Hun maatregelen zijn namelijk al meegenomen in de aanvraag van een milieuvergunning. Dit geldt voor alle varkenshouderijen met meer dan 750 zeugen, 3.750 gespeende biggen of 2.000 vleesvarkens.

Maatregelen zijn in principe verplicht

Valt u wél onder de informatieplicht, dan moet u energiebesparende maatregelen selecteren uit een lijst met specifiek voor de agrarische sector erkende maatregelen. Dit vraagt om zorgvuldige en goed onderbouwde keuzes, want energiemaatregelen zijn in principe verplicht. U mag er alleen van afzien als u de investering niet binnen 5 jaar kunt terugverdienen. Het is wellicht verleidelijk om dan maar aan te geven dat dit het geval is. Maar zo simpel is het niet. U moet uw keuzes op de door de RVO voorgeschreven wijze onderbouwen.

Vragen zijn complexer dan ze lijken

Een voorbeeld maakt duidelijk dat ogenschijnlijk eenvoudige vragen in werkelijkheid om een complexe afweging vragen. Volgens de lijst van erkende maatregelen is het verplicht om bij toepassing van een luchtwasser de stalwarmte via de ventilatie terug te winnen. Dit kan op twee manieren, namelijk via een warmtewisselaar in het centraal luchtafvoerkanaal of via het spoelwater van de luchtwasser. Technisch is er dus geen probleem; de voornaamste vraag is of een terugverdientijd van 5 jaar reëel is. Maar juist die vraag beantwoordt u niet zomaar. Vervolgvragen waar u tegenaan loopt zijn:

 1. Zorgt de stal voor aanvoer van voldoende warmte? De hoeveelheid aangeleverde warmte bepaalt het rendement van de warmteterugwinning. Is de temperatuur van de uitgaande stallucht te laag, dan heeft deze maatregel vanzelfsprekend weinig zin. Een betrouwbare rendementsberekening van de warmteterugwinning is dus noodzakelijk.
   
 2. Waar kunt u de teruggewonnen warmte voor gebruiken? In de praktijk is doorgaans de meest warmte nodig bij de kraamhokken en de gespeende biggen. Hierbij gaat het in het eerste geval voornamelijk om vloerverwarming, terwijl in het tweede ook de ruimte moet worden verwarmd. Hierdoor ligt bij de kraamhokken de warmtepomp voor de hand, terwijl bij de gespeende biggen ook de luchtinlaatwisselaars mogelijkheden bieden. Een rendementsberekening voor beide opties is geboden.
   
 3. Wat is de verhouding tussen investering en opbrengst? Offertes van uiteenlopende leveranciers kunnen aanzienlijke prijsverschillen opleveren. En dan is het natuurlijk nog de vraag wat u precies koopt voor uw geld. Wat zijn bijvoorbeeld de technische garanties die de leverancier geeft op het rendement van de warmtepomp?
   
 4. Hoe zit het met bouwkundige aanpassingen en klimaatbeheersing? Deze factoren kunnen net zo bepalend zijn als de technische opties.
   
 5. Welke invloed hebben subsidies en fiscale voordelen? U heeft pas werkelijk zicht op het uiteindelijke rendement en de terugverdientijd als u deze financiële voordelen in uw berekeningen betrekt.

Advies nodig?

Zorg voor een gedegen onderbouwing van uw keuzes op het gebied van energiebesparing. Onze specialisten voorzien u graag van advies en gedegen rendementsberekeningen. Neem contact op met uw vaste Flynth adviseur of bel of mail henk.altena@flynth.nl of bel 088 236 91 71 / 06 5355 3289. Wij helpen u graag.

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Henk Altena

haltena@rombou.nl