Nieuws

EIA, MIA en Vamil voor agrarische ondernemers

EIA, MIA en Vamil voor agrarische ondernemers
Gepubliceerd: 25-11-2021, laatst gewijzigd: 17-12-2021

Wilt u als agrarisch bedrijf fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dan kunt u gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Voor bijna elke investering is er onder voorwaarden ook recht op KIA (Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), dit is de gebruikelijke algemene regeling waarvoor u geen milieuvriendelijke technieken hoeft toe te passen.

U kunt met de MIA subsidie profiteren van een investeringsaftrek tot 36% van het bedrag wat u geïnvesteerd hebt. Dit komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunnen zelfs tot 75% van de investeringskosten versneld worden afgeschreven.

Op de website van RVO vindt u een aantal rekenvoorbeelden.

Wanneer aanvragen?

De aanvraag moet binnen 3 maanden na de verplichting tot aankoop worden gedaan. Vervolgens kunt u MIA en Vamil toepassen in de belastingaangifte.

Veranderingen MIA subsidie 2021 - 2022

De MIA subsidie bestaat inmiddels 20 jaar. Dit geldt niet alleen voor agrarische bedrijven als melkveehouderijen of akkerbouwers, ook bedrijven uit andere sectoren kunnen de MIA regeling aanvragen.

Vanaf 1 januari 2022 worden er voor de MIA subsidie hogere aftrekpercentages gerealiseerd. Op het moment kent de MIA regeling 2021 3 aftreksubsidies: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze percentages verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Meer fiscaal voordeel voor de ondernemer dus, mits de investering voor de regeling in aanmerking komt. Het is nog niet bekend welke investeringen in 2022 op de lijst worden opgenomen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de Vamil, EIA en/of MIA regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Hieronder een aantal van de belangrijkste voorwaarden op een rij.

  • U meldt uw investering binnen 3 maanden na verplichting tot aankoop bij RVO.
  • U heeft geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat op de actuele Energielijst (EIA) of Milieulijst (MIA/Vamil) staat. Deze wordt elk jaar aangepast. Voor uw investering wordt gekeken naar de Milieulijst die in dat jaar actueel was.
  • Uw bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van de Milieulijst.
  • U heeft de benodigde vergunningen of certificaten die in de Milieulijst worden aangegeven.  
  • U heeft dit bedrijfsmiddel niet eerder gebruikt.
  • De investeringskosten bedragen minimaal €2.500.
  • Per bedrijfsmiddel komt maximaal een investering van  €25 miljoen in aanmerking, tenzij dit anders is aangegeven in de omschrijving van het bedrijfsmiddel.

Bent u op zoek naar manieren om uw agrarische bedrijf toekomstbestendig te maken en wilt u gebruik maken van de Vamil of MIA regelingen? Neem contact met ons op voor advies.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 23 67 777
Kees Poortvliet Subsidieadviseur bij Flynth Kees Poortvliet