My Flynth
Nieuws

Duurzame investeringen in het mkb: vraag subsidie aan

Gepubliceerd: 20-03-2017, laatst gewijzigd: 20-03-2017

Wilt u als mkb’er een duurzame investering doen? Er komt weer geld beschikbaar voor ondernemers die werkzaam zijn in één van de topsectoren. U kunt subsidie aanvragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development.

De kleine instrumenten

U kunt op 11 april uw aanvraag indienen voor de MIT-regelingen:

  • Haalbaarheidsprojecten
    U kunt in een haalbaarheidsproject de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie inzichtelijk maken. De subsidie bedraagt maximaal 25.000 euro, 50 procent van de kosten.
  • Innovatieadviesprojecten 
    U kunt subsidie ontvangen voor het inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro, 40 procent van de kosten.
  • Kennisvouchers
    Met een kennisvoucher kunt u een specifieke vraag laten beantwoorden of onderzoeken door een kennisinstelling. Een kennisvoucher bedraagt 3.750 euro.

Start nu al met uw projectomschrijving en voorbereidingen voor een aanvraag MIT-haalbaarheid. Zorg dat u de aansluiting met de topsectoren goed uitwerkt. Hiermee is het mogelijk onderscheid te maken ten opzichte van andere aanvragen.

R&D-samenwerkingsprojecten

U kunt van 3 juli tot en met 7 september een aanvraag indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten. Deze worden behandeld op basis van kwaliteit. Aanvragen met de hoogste scores worden gerangschikt. Daarna volgt de budgetverdeling.

De details van de regeling kunnen per provincie verschillen. Een aantal provincies heeft de afgelopen periode de openstelling gepubliceerd. Check goed of u gebruik wilt maken van de landelijke of de provinciale openstelling.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 77 77

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777
Kees Poortvliet

Kees.Poortvliet@flynth.nl