Coronamaatregelen

Coronavirus en maatregelen voor agro en (melk)veehouderij

Coronavirus en maatregelen voor agro en (melk)veehouderij
Gepubliceerd: 14-05-2020, laatst gewijzigd: 29-05-2020

Minister Schouten heeft de kamer geïnformeerd over de gevolgen van de coronacrisis voor de land- en tuinbouw en visserijsectoren. Delen van de sector die leveren aan de food servicesector en veel exporteren, hebben te maken met grote omzetverliezen. In de sector gaat het om groei van dieren en planten. Hierdoor heeft de sector niet de flexibiliteit om de productie snel aan te passen aan de vraag. De dierlijke sector heeft vooral vraaguitval bij export naar het buitenland.  

De minister benoemt het pakket noodmaatregelen dat het kabinet heeft afgekondigd. Ze noemt onder meer Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), die via de uitbreiding relevant is geworden voor land- en tuinbouwsector relevante sectoren met bepaalde takken van multifunctionele landbouw.  

Aanvraag vooruitbetaling 80% GLB betalingsrechten 

De minister werkt aan een vooruitbetaling van 80% van de GLB-betalingsrechten per 1 juli. Dit is zo snel mogelijk nadat de Gecombineerde Opgaves bij RVO binnen zijn. Hiermee is een bedrag gemoeid van ruim € 500 miljoen oftewel een forfait van € 300 per subsidiabele hectare. Voor deze eerdere uitbetaling moet een aanvraag worden ingediend bij RVO.nl. Verwachting is dat hierbij een zogeheten “de-minimis verklaring” moet worden overlegd. Hieruit moet blijken dat u de afgelopen drie jaren niet te veel steun heeft ontvangen. Minister Schouten verwacht niet of nauwelijks problemen bij boeren met de maximale “de-minimis” ruimte. De openstellingsperiode voor de vooruitbetaling is van 18 mei tot 15 juni 2020. 

Maatregelen richting markt 

Nederland heeft de Europese Commissie gevraagd om de beschikbare mogelijkheden te benutten om ernstige marktverstoringen tegen te gaan. Het gaat dan om steun voor particuliere opslag voor vlees van runderen van 8 maanden en ouder, schapen- en geitenvlees, boter en magere melkpoeder, en kaas (van zowel koeien- als geitenmelk). Hiermee wordt steun verleend voor de kosten van het tijdelijk uit de markt halen en opslaan van deze producten. Doel is herstel van het marktevenwicht met prijsstabilisatie en mogelijk prijsherstel. Hiervoor is in de EU € 76 miljoen beschikbaar. 

Voor boter en magere melkpoeder wordt ook ingezet op publieke interventie. Hierbij worden de producten tegen een interventieprijs opgekocht door de Europese Commissie. Zolang in Nederland de prijzen voor magere melkpoeder en boter nog boven de interventieprijs liggen, wordt hiervan nog geen gebruik gemaakt. 

Buiten werking stellen kartelverbod  

De Europerse Commissie heeft de mogelijkheid om het “normale kartelverbod” in bepaalde situaties niet van toepassing te laten zijn en een zogenaamd crisiskartel te activeren. Voor zuivel, aardappelen en een aantal sierteeltproducten wordt hieraan gewerkt. Hiermee ontstaan mogelijkheden voor partijen om onderling vrijwillig afspraken te maken. Doel van de afspraken moet zijn om sectoren te stabiliseren. Hierbij gaat het om vrijwillige afspraken. De maatregel geldt voor een periode van een half jaar, met  mogelijkheid van verlenging. In de zuivelketen kan de regeling worden gebruikt als melkverwerkende fabrieken vanwege COVID-19 risico tijdelijk zouden moeten sluiten en coördinatie binnen de zuivelketen nodig is over de (hoeveelheid) levering en verwerking van de rauwe melk.  

Heeft u vragen over een maatregel?

Heeft u vragen over de maatregelen en mogelijkheden voor uw bedrijfssituatie, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of adviseur bij Flynth of neem contact met ons op via ons contactformulier of telefonisch, via 088 236 77 77.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Hans Scholte

Hans.Scholte@flynth.nl