Bezwaar maken tegen Box 3-heffing 2017

 
Gepubliceerd: 04-06-2018, laatst gewijzigd: 04-06-2018

Op 31 mei jl. heeft Staatssecretaris Snel van Financiën een publicatie laten uitgaan over eventuele bezwaarschriften tegen de Box 3-heffing 2017.

Wanneer u het oneens bent met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op uw vermogen – de zogenoemde box 3-heffing – voor het belastingjaar 2017, moet u vanaf dat jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen uw aanslag inkomstenbelasting. Het jaar 2017 valt namelijk niet automatisch onder een collectief bezwaar tegen de heffing op vermogen, de zogenoemde procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing. De bestaande procedure massaal bezwaar over de Box 3-heffing gold namelijk slechts voor de jaren t/m 2016 toen nog met een forfaitair rendement van 4% werd gerekend.

Bezwaartermijn al verlopen?

De Belastingdienst heeft inmiddels definitieve aanslagen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2017 opgelegd. Daarom zullen de bezwaarschriften  die worden  ingediend voor  15 juli 2018 en die zijn gericht tegen de berekening van de box 3-heffing  worden behandeld als een tijdig ingediend bezwaarschrift.

Collectief bezwaar 2017

Op dit moment wordt door het Ministerie van Financiën nog onderzocht of en op welke wijze er een procedure massaal bezwaar over de box 3-heffing komt voor het belastingjaar 2017. Overigens moeten u – ook ingeval van een procedure massaal bezwaar voor 2017 – nog steeds individueel bezwaar maken tegen de box 3-heffing. Dat komt omdat de regeling massaal bezwaar in de wet in de tussentijd is gewijzigd.

Conclusie

Wanneer u het niet eens bent met de Box 3-heffing over het jaar 2017 moet u actie ondernemen en moet u ook daadwerkelijk binnen de normale termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen. Voor aanslagen over het jaar 2017 die inmiddels definitief zijn geworden, geldt dat een vóór 15 juli 2018 ingediend bezwaarschrift nog als tijdig wordt aangemerkt.
Neemt u desgewenst hiervoor contact op met uw contactpersoon bij Flynth.

Hebt u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: