Coronamaatregelen

Betaalpauze mogelijk voor rente en aflossing eigenwoningschuld

Betaalpauze mogelijk voor rente en aflossing eigenwoningschuld
Gepubliceerd: 18-02-2021, laatst gewijzigd: 18-02-2021

Update 2 februari 2021 in verband met verruiming van de meldingstermijn met drie maanden naar uiterlijk 30 juni 2021.

Geldverstrekkers zoals banken bieden woningeigenaren de mogelijkheid een betaalpauze van rente en aflossing op hun hypotheek in te lassen, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Bij schulden die sinds 1 januari 2013 onder de fiscale aflossingseis vallen, moet aan allerlei voorwaarden worden voldaan om die woning als eigenwoningschuld aan te kunnen merken. Dat is van belang als u de rente op die schuld als eigenwoningrente in aftrek wilt brengen op uw inkomen in Box 1 (het belastbaar inkomen uit werk en woning).
Bij dat soort leningen moet namelijk contractueel zijn vastgelegd dat de gehele schuld ten minste annuïtair wordt afgelost en dat dat ook nog eens in maximaal 360 maanden gebeurt.

Betaalpauze

Met uw geldverstrekker, zoals banken maar ook uw familieleden of uw eigen B.V., kunt u  overeen komen om een betaalpauze van rente en aflossing op uw (hypotheek)schuld in acht te nemen. Dat kan als u tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Daarbij wordt dan uitgegaan van een pauze van maximaal twaalf maanden.

Al in een besluit van 6 mei 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën de regels vastgelegd waaraan u moet voldoen om toch gebruik te kunnen blijven maken van de renteaftrek. Deze regeling is het afgelopen jaar al verscheidene keren aangepast en verlengd. Onlangs is een volgende verlenging tot 1 juli 2021 aangekondigd. In dit artikel is al, vooruitlopend op de aanpassing van het besluit, rekening gehouden met de aangekondigde verlenging.

Twee goedkeuringen i.v.m. COVID-19

In de wet zijn bepalingen opgenomen op welke manier een aflossingsachterstand kan worden ingehaald. Goedgekeurd is dat ook op een andere manier de ontstane  aflossingsachterstand kan worden ingehaald die door de overeengekomen betaalpauze is ontstaan. 
Het gaat om twee goedkeuringen waaruit belastingplichtigen mogen kiezen maar alleen als aan de  volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de woningeigenaar heeft tussen 12 maart 2020 en 30 juni 2021 bij de geldverstrekker gemeld dat hij/zij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de coronacrisis;
  • de woningeigenaar en de geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 juli 2021 ingaat, en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd.
  • de betaalpauze heeft een looptijd van maximaal 12 maanden (deze eindigt dus uiterlijk 30 juni 2022).

Als de lening niet bij een officiële kredietverlener is afgesloten maar bijvoorbeeld bij de eigen BV, een familielid of een familiebank, dan gelden nog twee aanvullende voorwaarden. Uw Flynth-adviseur kan u over deze nadere voorwaarden informeren.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u kiezen uit twee goedkeuringen om de achterstand in de aflossing in te halen.

Moment van aftrek uitgestelde rente

Naast de gemiste aflossingen zal ook de uitgestelde rente alsnog aan de geldverstrekker moeten worden betaald. Ook hiervoor is in het besluit voorzien.

Geldigheid beleidsbesluit werkt terug tot 12 maart 2020

Mocht u al eerder een betaalpauze zijn overeengekomen dan geldt het besluit al vanaf 12 maart 2020. Wanneer u gebruik wenst te maken van een betaalpauze bij uw geldverstrekker, neemt u dan contact op met uw adviseur bij Flynth. Hij/zij kan u verder informeren over de voorwaarden.

 

Bronnen:

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Ed Schregardus Senior Beleidsadviseur Belastingen bij Flynth Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl