Coronamaatregelen

Betaalpauze mogelijk voor rente en aflossing eigenwoningschuld

Betaalpauze mogelijk voor rente en aflossing eigenwoningschuld
Gepubliceerd: 13-05-2020, laatst gewijzigd: 03-06-2020
 
Update 29 mei 2020 in verband met verlenging van de regeling

 

Geldverstrekkers zoals banken bieden woningeigenaren de mogelijkheid een betaalpauze van rente en aflossing op hun hypotheek, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Bij schulden die sinds 1 januari 2013 onder de fiscale aflossingseis vallen, moet aan allerlei voorwaarden worden voldaan om die woning als eigenwoningschuld aan te kunnen merken. Dat is van belang als u de rente op die schuld als eigenwoningrente in aftrek wilt brengen op uw inkomen in Box 1 (het belastbaar inkomen uit werk en woning).
Bij dat soort leningen moet namelijk contractueel zijn vastgelegd dat de gehele schuld ten minste annuïtair wordt afgelost en dat ook nog eens in maximaal 360 maanden.

Betaalpauze

Met uw geldverstrekker, zoals banken maar ook uw familieleden of uw eigen B.V., kunt u overeen komen om een betaalpauze van rente en aflossing op uw (hypotheek)schuld in acht te nemen. Dat kan als u tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Daarbij wordt dan uitgegaan van een pauze van maximaal zes maanden.

In een speciaal daarvoor geschreven besluit van 6 mei jl. heeft de staatssecretaris van Financiën de regels vastgelegd waaraan u moet voldoen om toch gebruik te kunnen blijven maken van de renteaftrek. Inmiddels heeft de aangekondigd dat de regeling verlengd wordt naar 1 oktober 2020. De aangekondigde verlenging zal nog in een update van het genoemde besluit worden opgenomen. Vooruitlopend daarop hebben wij in dit artikel al rekening gehouden met die verlenging.

Twee goedkeuringen in verband met de coronacrisis

In de wet zijn bepalingen opgenomen op welke manier een aflossingsachterstand kan worden ingehaald. In het beleidsbesluit is goedgekeurd dat ook op een andere manier de ontstane aflossingsachterstand kan worden ingehaald die door de overeengekomen betaalpauze is ontstaan. 

Het gaat om twee goedkeuringen waaruit belastingplichtigen mogen kiezen, maar alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De woningeigenaar heeft tussen 12 maart en 30 september 2020 bij de geldverstrekker gemeld dat hij/zij (dreigende) betalingsproblemen heeft door de coronacrisis;
  • de woningeigenaar en de geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
  • en de betaalpauze heeft een looptijd van maximaal zes maanden (deze eindigt dus uiterlijk 31 maart 2021).

Als de lening niet bij een officiële kredietverlener is afgesloten maar bijvoorbeeld bij de eigen BV, een familielid of een familiebank, dan gelden nog twee aanvullende voorwaarden. Uw Flynth-adviseur kan u over deze nadere voorwaarden informeren. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden dan kunt u kiezen uit twee goedkeuringen om de achterstand in de aflossing in te halen.

Moment van aftrek uitgestelde rente

Naast de gemiste aflossingen zal ook de uitgestelde rente alsnog aan de geldverstrekker moeten worden betaald. Ook hiervoor is in het besluit voorzien.

Geldigheid beleidsbesluit werkt terug tot 12 maart 2020

Het beleidsbesluit is op 8 mei 2020 gepubliceerd in de Staatscourant en op 9 mei 2020 in werking getreden. Mocht u al eerder een betaalpauze zijn overeengekomen dan geldt het besluit al vanaf 12 maart 2020.

Betaalpauze inlassen

Wilt u gebruik maken van een betaalpauze bij uw geldverstrekker? Flynth kan u hierover adviseren. Neem contact met ons op.

Bronnen: Kamerbrief Uitbreiding Noodpakket 2.0, 28-5-2020; Kamerbrief Noodpakket banen en economie 2.0, 20-5-2020; Besluit ‘Inkomstenbelasting. Eigenwoningrente; betaalpauze voor rente en aflossing eigenwoningschuld’ van 6 mei 2020, nr. 2020-85139, Stcrt. 2020, 26069

 
Coronamaatregelen op flynth.nl

Onze pagina over de coronamaatregelen wordt regelmatig voorzien van een update. 
Meer informatie over coronamaatregelen ontvangen in uw mailbox? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Theme picker

Ed Schregardus

Ed.Schregardus@flynth.nl