Nieuws

Bemesting op natuurterrein

Bemesting op natuurterrein
Gepubliceerd: 16-04-2021, laatst gewijzigd: 20-04-2021

Per 1 januari 2020 is in de wetgeving opgenomen, dat in contracten vanaf 1 januari 2020 het toegestane mestgebruik op natuurgrond, weergegeven moet worden in kilogrammen stikstof en fosfaat per hectare. Onduidelijk was, welke ruimte te hanteren bij contracten waarin de ruimte niet in kilogrammen is weergegeven, maar bijvoorbeeld in aantal dieren, GVE’s of tonnen mest. Eindelijk heeft RVO nu de gevraagde duidelijkheid gegeven. Door de uitleg hoeven de contracten zonder ‘kg/ha’ niet te worden aangepast.

Meetellen natuurterrein

Een perceel natuurterrein ‘telt’ alleen mee als er dierlijke mest op geplaatst mag worden in de vorm van beweiding en/of bemesting. De hoeveelheid is omschreven in de beheersovereenkomst, meestal wordt dit vertaald in een pachtcontract. 

Indien het beheer in kg stikstof en fosfaat per ha is opgenomen dan zijn deze kilogrammen het uitgangspunt. De vermelde hoeveelheid geldt voor de berekening van de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Het uitscharen van vee en/of afvoeren van mest moet binnen deze hoeveelheid passen. Deze werkwijze is niet veranderd. 

In veel situaties is de toegestane beweiding en/of bemesting niet uitgedrukt in kg per ha, maar omschreven in een veebezetting (GVE/ha) en/of een toegestane mestgift in ton/ha. Voor deze percelen geldt voor de berekening van de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid de standaardnorm van 70 kg fosfaat per ha bij grasland. Voor alle andere percelen natuurterrein geldt een maximum van 20 kg fosfaat per ha.

Voor de daadwerkelijke beweiding en/of afvoer van mest gelden, praktisch gezien, wel de afspraken uit het contract. Wettelijk geldt hier ook de bovengenoemde standaardnorm, echter vanuit de natuurbeherende organisatie zal nooit meer beweid en/of bemest mogen worden dan hetgeen in het contract is aangegeven.

Voor de berekening van de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid is het meestal gunstig om in het contract de afspraken niet in ‘kg/ha’ vast te leggen Dit biedt veelal meer ruimte voor de berekening van de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid. 

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Marco Groot Bedrijfsadviseur bij Flynth Marco Groot

marco.groot@flynth.nl