Nieuws

Belgische Belastingdienst controleert verscherpt bij Nederlandse webshops

Gepubliceerd: 18-07-2017, laatst gewijzigd: 14-03-2022

Offensief
De Belgische overheid is een controleoffensief gestart tegen buitenlandse webshops die goederen verkopen aan Belgische particulieren en niet aftrekgerechtigde ondernemers. In btw termen spreken we dan over de regeling “afstandsverkopen”.

De Belgische overheid is dit offensief gestart om zodoende de grensoverschrijdende internetverkoop beter in kaart te brengen met de bedoeling de fiscale verplichtingen te doen naleven. Een aantal ondernemers – groot en klein – heeft reeds kennisgemaakt met dit Belgische offensief. Het maakt daarbij niet uit of u dit zelf arrangeert of gebruik maakt van een dienstverlener, zoals bijvoorbeeld Bol.com

Afstandsverkopen
Wanneer u als leverancier goederen verkoopt aan een particulier of een niet aftrekgerechtigde ondernemer in België en de goederen vanuit Nederland verzendt of laat verzenden, dient u rekening te houden met de drempel inzake afstandsverkopen, zijnde 35.000 euro.

Wanneer de onderneming in de loop van een kalenderjaar deze drempel overschrijdt, moet het zich vanaf de datum van overschrijding in België registreren voor de btw en Belgische btw berekenen. Daarnaast dient u in België btw aangiften in te dienen en een jaarlijkse klanten listing te verzorgen.

Forse boetes
Indien de Belgische overheid nog niet heeft gemerkt dat de drempel reeds enige jaren overschreden is, kan in de eerste btw aangifte een zogenoemde “ spontane rechtzetting van het verleden” worden gedaan. De Belgische btw zal dan worden afgedragen terwijl u de Nederlandse btw – binnen bepaalde termijnen – via de Nederlandse Belastingdienst kunt terugvragen.

Indien de Belgische overheid echter wel gemerkt heeft dat de drempel reeds verscheidene jaren overschreden is, zal de rechtzetting van het verleden via een controle gebeuren.

De boetes en intresten kunnen dan behoorlijk oplopen!

  • geen btw-nummer bezitten: boete 500 euro
  • geen periodieke btw-aangiftes gedaan hebben: boete 1.000  euro per aangifte (minstens 4 aangiftes per jaar)
  • geen jaarlijkse klanten listing ingediend hebben: boete 3.000 euro per aangifte
  • niet afdragen van verschuldigde btw: 200% van de btw (in praktijk meestal verlaagd tot 20%)
  • nalatigheidsintresten: 0,8% per verlopen maand.

Bovendien bent u verplicht facturen uit te reiken bij afstandsverkopen. Deze facturen moeten aan de wettelijke verplichtingen voldoen, anders kan ook daar een boete op volgen van  5.278 euro per foute factuur.

Speelt deze problematiek mogelijk bij u dan is haast geboden om te proberen hoge boetes en rente te voorkomen. Neem dan contact op met één van onderstaande Flynth btw specialisten :

Mimi Wong: tel. +31 88 236 8281 of Mimi.Wong@flynth.nl

Annemarie Kersbergen: tel. +31 88 236 8298 of  annemarie.kersbergen@flynth.nl

Rob Zevenbergen: tel. +31 88 236 8319 of  rob.zevenbergen@flynth.nl.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 77 77

Gerelateerde artikelen

Rob Zevenbergen Expertiseleider BTW bij Flynth Rob Zevenbergen