Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

 
Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Gepubliceerd: 17-12-2021, laatst gewijzigd: 18-03-2022

De bedrijfsopvolgingsregeling (ook wel de Bedrijfsovernamefaciliteit genoemd) bestaat al heel lang in de agrarische sector. Al vanaf het moment dat het rendement in de sector onder druk kwam is er een regeling waarbij opvolgers de onderneming mogen overnemen tegen een lagere prijs zonder dat hier schenk- of erfbelasting over betaald moet worden. In het begin was de regeling voor goedkope bedrijfsopvolging alleen voor kinderen van agrariërs maar tegenwoordig staat de regeling open voor iedereen die een bedrijf overneemt. Hoe ziet de BOR eruit?  

Kort gezegd zijn er twee belangrijke voorwaarden: 

  1. De overdrager moet de over te dragen onderneming al minimaal 5 jaar exploiteren. In overlijdenssituaties is deze termijn overigens maar 1 jaar. 
  2. De voortzetter moet de onderneming na schenking nog minimaal 5 jaar zelf op ongewijzigde wijze exploiteren.  

Aan de eerste voorwaarde wordt meestal wel voldaan al komt ook de adviseur hier weleens voor verrassingen te staan.  

Bij de tweede voorwaarde is de intentie van de bedrijfsopvolger er meestal wel, maar 5 jaar kan wel erg lang zijn. Zeker omdat in huidige regelgeving vermeldt wordt dat de onderneming niet mag wijzigen van karakter en de belastingdienst hier niet soepel mee omgaat. 

De voortzetter hoeft niet zelf feitelijk te werken. Het enige dat belangrijk is dat de overnemer het risico van de onderneming draagt.  
Hoe groot is het voordeel van de BOR/BOF: 

De BOR bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel is het verschil tussen de liquidatiewaarde (verkoopwaarde) en de voortzettingswaarde. De voortzettingswaarde wordt bepaald aan de hand van een model van de Belastingdienst, dat is opgesteld in samenspraak met de VLB.  

Voorbeeld
Om een voorbeeld te geven: een akkerbouwbedrijf met 50 ha eigendom heeft, als er geen betalingsrechten, schulden of andere zaken zijn, een voortzettingswaarde van bijna € 500.000. Daarbij maakt het niet uit of de onderliggende grond € 50.000 of € 150.000 per ha kost. 
Op die vrijstelling naar voortzettingswaarde komt nog een extra vrijstelling die het mogelijk maakt om de onderneming van deze omvang zonder schenkbelasting te schenken als aan de voorwaarden is voldaan.  

In de praktijk valt de schenking vaak veel kleiner uit. Na de overname moeten de ouders immers een nieuwe woning en een goed pensioen krijgen. Daarnaast zal er ook gedacht worden aan de andere kinderen indien deze er zijn.   

Wijzigingen BOR 

De grote (theoretische) voordelen van de BOR zijn wel een reden voor de politiek om de regeling nog eens goed tegen het licht te houden en er bestaat een kans dat de regeling versoberd wordt. Dit kan zijn door het verschil tussen liquidatiewaarde en voortzettingswaarde niet meer vrij te stellen, door de tweede vrijstelling te beperken of door de termijn van 5 jaar te verlengen. De kans dat aan één of meerder van die knoppen gedraaid wordt is groot en daarom kan het verstandig zijn om nu reeds gebruik te maken van de regeling. De voordelen zijn voor een deel puur theoretisch want naast het geld dat de ouders nodig hebben, speelt er vaak ook nog een schuld mee die overgenomen moet worden. Alleen die zaken komen niet voor in de rekenmodellen van ambtenaren en politici.  

In geval een bedrijfsoverdracht toch al aanstaande is dan zou er gedacht kunnen worden aan het nu al overdragen van de onderneming.  

Maar ook als de bedrijfsovername niet aanstaande is kan gedacht worden aan het aangaan van een maatschap waarbij reeds bij aanvang gebruik gemaakt wordt van de BOR of aan een directe overdracht.  

Geen opvolger? 

Het komt steeds meer voor dat er geen opvolger is, maar dat ouders het wel heel fijn zouden vinden als het bedrijf voor de familie bewaard blijft. In dat geval kan er gedacht worden om alle kinderen te laten opvolgen.  

Daarbij zouden ouders nu al kunnen besluiten om de onderneming over te dragen aan de kinderen zonder dat ze eerst hebben samengewerkt. Dit gaat wel gepaard met de heffing van inkomstenbelasting, maar bij de akkerbouw komt het zeer regelmatig voor dat deze heffing is te overzien. Het loont de moeite om dit uit te laten rekenen.  

Na de overdracht kunnen de ouders voorlopig zelf nog een deel van de werkzaamheden uitoefenen. De kinderen kunnen dan langzaam maar zeker betrokken worden in hun onderneming en samen beslissen of één van hen de onderneming gaat voortzetter of dat er een andere exploitatie gaat plaatsvinden. De wens van veel agrariërs dat de onderneming nog lang in de familie blijft wordt ermee vormgegeven.  

De kans dat de BOR gaat wijzigen is zeer zeker aanwezig. Hoe en wat is onduidelijk. En of het veel pijn gaat doen voor de opvolging binnen de akkerbouw is ook de vraag. Om mogelijke pijn in de toekomst voor te zijn is het verstandig hierover na te denken en u te laten informeren over eventuele mogelijkheden. 

Vragen en/of opmerkingen over de BOR? Neem contact op met uw Flynth adviseur.  

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Advies

Geschreven door: