Nieuws

Afhandeling bezwaarschriften btw-correctie privégebruik auto 2011-2016

Gepubliceerd: 22-06-2017, laatst gewijzigd: 22-06-2017

Per 1 juli 2011 is de regeling voor de btw-heffing over het privégebruik van de auto gewijzigd. Die wijziging heeft geleid tot circa 2 miljoen pro-forma bezwaarschriften van ondernemers. Dit waren dus bezwaarschriften ter behoud van rechten. Dat blijkt terecht te zijn geweest. De Hoge Raad heeft immers naar aanleiding van vier door Flynth - in samenwerking met andere grote fiscale advies- en belangenorganisaties gevoerde - proefprocedures beslist, dat ondernemers aannemelijk mogen maken dat de (wettelijke) correctie van 2,7% van de cataloguswaarde (inclusief BTW en BPM) te hoog is gezien de werkelijke voorbelasting in combinatie met de verhouding zakelijk/privé gebruik.
Als het forfait in een specifiek geval te hoog is, dan kan dat tot 15 juli a.s. worden gemeld bij de Belastingdienst, die heeft toegezegd voor eind november 2017 een beslissing te nemen.

Actie?

Voor veel ondernemers zal gelden dat met deze uitspraken helaas geen voordeel is te behalen, aangezien de btw-correctie van 2,7% (na vijf jaren: 1,5%) is gebaseerd op de aanname dat een auto voor 1/3 deel zakelijk wordt gebruikt en dus voor 2/3 privé. Omdat het woon-werkverkeer voor de btw-heffing in principe als privé wordt beschouwd, lijkt dit een realistische aanname als het gaat om personenauto’s. Flynth vermoedt dat de arresten van de Hoge Raad alleen voordelig zijn voor personenauto’s in een hoge prijsklasse, met weinig kosten en weinig privégebruik. Zeker in dergelijke situaties kan het verstandig zijn om de mogelijkheden van de arresten te bekijken en eventueel het pro forma bezwaarschrift te motiveren.
Voor bestelauto’s lijkt het waarschijnlijk dat die in grotere mate voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, ook omdat daar minder vaak sprake is van woon-werkverkeer in fiscale zin (reizen tussen het woonadres en het bedrijfsadres van de werkgever/ondernemer). Verder geldt voor bestelauto’s meestal een vrijstelling van BPM-heffing, waardoor de afschrijvingskosten lager zijn. Beide effecten dragen er aan bij dat voor bestelauto’s vaker dan voor personenauto’s het forfait van 2,7% van de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM te hoog zal zijn. Ook bij bestelauto’s is het dus verstandig om de mogelijkheden van de arresten te bekijken.

Vervolg richting de Belastingdienst

Als u in het verleden een pro-forma bezwaar heeft ingediend (of laten dienen) en van mening bent dat voor een bepaalde (bestel)auto de forfaitaire btw-correctie van 2,7% te hoog is, kunt u dat bij de Belastingdienst melden. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde standaardmodel motivering pro-forma bezwaar en formulier van de Belastingdienst.
Uiteraard is Flynth bereid om u te assisteren bij de beoordeling van de mogelijkheden die de arresten u bieden. U kunt hiervoor contact opnemen met een Flynth vestiging bij u in de buurt.
In het geval dat u in het verleden géén pro-forma bezwaar heeft ingediend of laten indienen, mag de Belastingdienst van de staatssecretaris van Financiën een verzoek om toepassing van de arresten van de Hoge Raad over de jaren 2011 tot en met 2016 niet honoreren. Nadere actie richting de Belastingdienst kan dan achterwege blijven. Wel is het zinvol om met de Belastingdienst in overleg te treden over de gevolgen van de arresten op uw btw-correctie privégebruik auto voor 2017 en latere jaren.

Geschreven door:

Contact

Een vestiging bij u in de buurt
Bel: 088 23 67 777

Gerelateerde artikelen

Tom Kleinpenning

Tom.Kleinpenning@flynth.nl