Kengetallen

Actief in de bouw: reserveer 1,5% van de winst voor innovatie

Actief in de bouw: reserveer 1,5% van de winst voor innovatie
Gepubliceerd: 21-08-2017, laatst gewijzigd: 22-06-2022

De bouw staat voor een grote verandering. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland energieneutrale gebouwen zijn. En vanaf 2050 geldt dat zelfs voor de gehele Nederlandse woningvoorraad. Bouwbedrijven kunnen, na een zware periode, weer vooruit kijken. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen moeten zij anders gaan bouwen. Dat vraagt om innovatie. Een bouwbedrijf dat aan zijn eigen toekomst wil bouwen moet minimaal 1,5% van zijn winst in innovaties steken.

Een onderhoudsvriendelijke, duurzame woning. Dat is wat de overheid wil, en dat is wat de gebruiker wil. Berno Sauer, sectorleider bouw bij Flynth, ziet de markt veranderen: ‘Bouwbedrijven moeten steeds meer inspelen op de wensen van de gebruiker en de stengere eisen die de overheid stelt. Een marktverschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht. Mede daardoor is het bouwproces aan het veranderen. Bouwde een aannemer in het verleden van A tot Z, tegenwoordig zie je veel meer ketensamenwerking en specialisaties. Prefab-bouwen is daarvan het schoolvoorbeeld. Daarbij worden van diverse specialistische materialen in de fabriek elementen vervaardigd, die daarna op de bouwplaats worden verwerkt.’

Snel en efficiënt productieproces

Specialisaties zorgen voor versnippering van de keten in de sector. Volgens Sauer hoeft dat geen probleem te zijn. ‘Voor een winstgevende ketensamenwerking is een snel en efficiënt productieproces nodig. Je moet nieuwe dingen uitproberen en onderzoeken om zowel winstgevend te kunnen zijn als efficiënt te kunnen produceren.’ Dat geldt ook voor het bouwen van energieneutrale gebouwen.

Voorbeelden van innovatie en ketensamenwerking in de bouw

  • Normale, transparante ramen, waarop een speciale coating wordt aangebracht die elektriciteit opwekt met een terugverdientijd drie tot vijf jaar.
  • Een zonnepanelengevel die met de stand van de zon meedraait en bovendien dient als zonwering, wat bijdraagt aan een prettig binnenklimaat.
  • 3D-printing
  • Ontwikkelingen van intelligente energie- en klimaattechniek
  • Domotica en futuristische “embedded systems”
  • Het Bouwwerk Informatie Model (BIM) is een voorbeeld van ketensamenwerking. ‘Virtueel bouwen is een werkmethodiek, waarbij alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een BIM. Alle partijen die bij het bouwwerk zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. De informatie is continu beschikbaar en actueel.’

Meegaan in de nieuwste ontwikkelingen

Als we toegaan naar een energieneutrale woningvoorraad in 2050, dan spreken we over een gigantische markt. ‘Bouwbedrijven die erin slagen mee te gaan in de nieuwste ontwikkelingen op gebied van duurzaam of energieneutraal bouwen én die daarnaast hun productieproces snel en efficiënt weten in te richten, zijn spekkoper. Nu wordt bijvoorbeeld veel gewerkt met een warmwaterpomp voor energie. Het is heel goed denkbaar dat over twintig jaar een hele andere bron van energie als beste duurzame oplossing wordt gezien. Dit soort ontwikkelingen vraagt continu om anticiperen en het proces aanpassen waar dat nodig is. Om zichzelf niet buitenspel te zetten moeten bouwbedrijven 1,5% van hun winst investeren in innovatie’, stelt Sauer.

Hulp nodig bij het vrijmaken van een innovatiebudget? Berno Sauer helpt u graag.

Wat weerhoudt bouwbedrijven ervan te innoveren?

Volgens Sauer remt vooral een cultuur van ‘aanbesteden op de laagste prijs’ innovatie in de bouw af. ‘Veel productinnovaties leiden in eerste instantie tot hoge ontwikkelingskosten die de bouw zelf moet dragen. Uitdaging is om de langetermijnvoordelen van bepaalde innovaties beter voor het voetlicht te brengen. Inzet van nieuwe technologie zorgt voor nieuwe product- en dienstconcepten. Door analyse van grote hoeveelheden data (big data) en blockchain kunnen betere voorspellingen worden gedaan van bijvoorbeeld energiegebruik en sociaal-demografische ontwikkelingen. Ook wordt het makkelijker om per tijdseenheid of gebruikerseenheid voor een dienst te laten betalen (pay-per-use).’

Investeren in innovatie: hoe dan?

Ketensamenwerking staat voor het inkopen van specialisaties, zoals een installateur of iemand die goed is met warmtebronnen. ‘Met die 1,5% van de winst kunnen nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Zelf, maar ook als keten. Heb ik als bouwbedrijf geen verstand van warmtebronnen, dan verwacht ik dat mijn leverancier die erin gespecialiseerd is dat wel heeft. Dan verwacht ik dat hij innoveert op dit gebied. Tegelijkertijd doe ik er meer kennis over op omdat ik me in het onderwerp verdiep. En dat betekent dat ikzelf beter in staat ben mijn vraag te formuleren’, aldus Sauer.

‘Let wel: een kenmerk van innovatie is dat je niet altijd weet of het tot iets gaat leiden. Belangrijk is het dat de bouwsector kijkt naar toepasbare innovaties uit andere sectoren. En dat de productontwikkeling wordt afgestemd met de klant. Wat zijn de echte wensen van de klant? Anticipeer daarop.’

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Berno Sauer Senior Belastingadviseur bij Flynth Berno Sauer