Aanpassingen in stelsel fosfaatrechten

 
Aanpassingen in stelsel fosfaatrechten
Gepubliceerd: 16-03-2022, laatst gewijzigd: 22-03-2022

Het stelsel van fosfaatrechten zal op een aantal punten worden aangepast. De Eerste Kamer steunde een wetsvoorstel hiervoor. Zo kan met het wetsvoorstel jaarlijks 100 kilo fosfaatrechten zonder afroming worden geleased.  Dit is bedoeld voor melkveehouders die aan het einde van het jaar een hogere melkproductie realiseren dan voorspeld, met een hogere fosfaatproductie tot gevolg. Via lease kan in zo’n situatie straks 100 kilo fosfaatrechten worden bijgeleased, zonder dat op deze hoeveelheid gelijk wordt afgeroomd. 

Stel dat de melkveestapel via een hogere melkproductie in een hogere excretieklasse uitkomt, dan scheelt dit ongeveer 0,7 kg per kg. Bij een melkveestapel van 100 koeien is dit 70 kilo fosfaatrechten. Deze hoeveelheid kan dan zonder korting voor de verhuurder worden bijgehuurd. 

Fosfaatrechten en jongvee 

In het wetsvoorstel is ook opgenomen voor welk jongvee fosfaatrechten nodig zijn. Doel is om te  voorkomen dat jongvee voor de melkveehouderij via vleesvee buiten het stelsel van fosfaatrechten wordt gehouden. Insteek wordt dat een deel van het jongvee voor de vleesveehouderij wel onder het stelsel van fosfaatrechten komt te vallen.  De  bestaande uitzondering voor jongvee voor de zoogkoeienhouderij wordt wettelijk vastgelegd.  De precieze voorwaarden voor de uitzondering moeten nog in een regeling worden opgenomen.  

Renovatielease 

In het wetsvoorstel zit ook de mogelijkheid voor afromingsvrije lease bij het verplaatsen van bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden of bij het verduurzamen van melkveestallen. Dit laatste staat bekend als de zogenaamde renovatielease. Een melkveehouder die bij renovatie in dergelijke gevallen zijn of haar melkvee inclusief fosfaatrechten tijdelijk bij een ander bedrijf onderbrengt, komt in aanmerking voor renovatielease. Deze leasevorm wordt vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Doel is dat hiermee overdracht van fosfaatrechten afromingsvrij kan plaatsvinden en dat duurzaamheid, dierenwelzijn en milieu worden bevorderd.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit artikel? Neem contact op met uw Flynth adviseur of het contactformulier.  

Heeft u een vraag over dit artikel?

Stel uw vraag via het onderstaande formulier en dan nemen wij contact met u op.
 

Nieuws

Geschreven door: