Nieuws

Verhoogde korting bij overdracht fosfaatrechten

Gepubliceerd: 27-05-2019, laatst gewijzigd: 11-05-2022

In haar Kamerbrief van 24 mei kondigt Minister Schouten een verhoogde afroming aan bij overdracht van fosfaatrechten. De korting is inmiddels een feit; ingangsdatum 13 juni 2019. Achtergrond is dat er meer fosfaatrechten zijn uitgedeeld dan het fosfaatplafond. De afroming bij overdracht zal tijdelijk worden verhoogd van 10% naar 20%. De Minister verkiest deze route boven een generieke korting, die ze absoluut wil vermijden. Wanneer het aantal rechten onder het sectorplafond is gebracht zal het afromingspercentage bij overdracht weer worden teruggebracht naar 10%. Dit zal niet eerder zijn dan in 2020.  Voor de verhoging van de afroming is een wetswijziging nodig. Die wordt per heden naar de Kamer verstuurd met het verzoek aan de Kamer om deze zo snel mogelijk te behandelen.

Overgangsrecht

Indien reeds voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een kennisgeving van overgang is ontvangen door de minister, blijft het afromingspercentage van 10% van toepassing. Daarbij geldt dat sprake moet zijn van een definitieve, volledig ingevulde kennisgeving die door beide partijen is ondertekend. Het is overigens niet mogelijk om na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een kennisgeving van overgang van fosfaatrechten met terugwerkende kracht te laten registreren teneinde toepassing van het verhoogde afromingspercentage te voorkomen.

Fosfaatbank

Het groter aantal toegekende fosfaatrechten dan het fosfaatplafond is er nu ook de reden voor, dat de fosfaatbank dit jaar nog niet zal worden opengesteld. Wanneer het aantal rechten in de melkveehouderij onder het  sectorplafond is gebracht, wordt de fosfaatbank gevuld met de rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd.

Praktische betekenis

Vlot overdragen van rechten kan geboden zijn. Hiernaast zal er bij melkveehouders meer belangstelling komen voor samenwerkingsvormen tussen melkveehouders waarbij geen korting bij overdracht plaatsvindt.  

RVO draagt op dit moment (nog) uit, dat RVO nog niet kan aangeven, wat de gevolgen zijn (betreft het kortingspercentage) voor transacties fosfaatrechten die nu bij RVO worden aangemeld en dat dit afhangt van de Kamer.  

Hulp of advies nodig?

Wilt u advies of hulp van Flynth Maak dan tijdig een afspraak via uw contactpersoon of met één van onze bedrijfsadviseurs op onze vestigingen. Of neem gerust contact op met Hans Scholte via telefoonnummer 088 236 83 96. Hij brengt u dan in contact met een specialist bij u in de buurt.

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Gerelateerde artikelen

Hans Scholte Senior Bedrijfsadviseur bij Flynth Hans Scholte