Nieuws

10 tips over de grote onzekerheid rondom derogatie

10 tips over de grote onzekerheid rondom derogatie
Gepubliceerd: 20-01-2022, laatst gewijzigd: 30-03-2022

(Oud) minister Schouten heeft de Tweede Kamer aangegeven dat besluitvorming over een nieuwe derogatieverlening in het tweede kwartaal van 2022 kan worden afgerond. Hiermee is er mogelijk pas rond de zomer duidelijkheid over derogatie. Voor de sector natuurlijk (veel) te laat in relatie tot het bemestingsplan voor komend voorjaar.

Standpunt RVO

RVO stelt dat een boer nu al rekening moet houden met de mogelijkheid dat de derogatie uitblijft. Het advies is dat het voor boeren daarom verstandig is binnen de norm van 170 kg N/ha te blijven en hiermee rekening te houden bij het opstellen van het bemestingsplan voor 2022 en in de bemesting in 2022. Melkveehouders zullen hierbij ook rekening moeten houden met meer afzet van mest via export en verwerking.

1 - Houd rekening met meerdere scenario’s

Advies, om voor uw bedrijfssituatie nu met twee verschillende scenario’s te rekenen, één zonder derogatie en één met derogatie. Hiermee krijgt u concreet inzicht in de gevolgen bij deze verschillende scenario’s en de te nemen maatregelen. Zo voorkomt u verrassingen

2 - Voldoe begin 2022 aan voorwaarden van 2021

Zorg dat u vanaf het begin van dit jaar wel voldoet aan voorwaarden voor derogatie (van afgelopen jaar).

3 - Ga niet uit van ‘’geen derogatie’’

Uitgaan van “geen derogatie”, is de meest zekere optie, zonder risico. Maar deze keuze kost extra geld via extra kosten voor mestafvoer en aanvoer van extra en dure kunstmest. Uitgaan van “geen derogatie” is hiermee geen logische keuze! 

4 - Voer in het voorjaar meer mest af

Bent u een bedrijf dat normaal gesproken (met derogatie) al mest moet afvoeren of heeft u een krappe mestopslagcapaciteit, dan kan het slim zijn om toch in het voorjaar al (meer) mest af te voeren. U speelt dan in op mogelijk duurder wordende mestafzet later in het jaar.  

5 - Zorg bij extra mest voor voldoende opslagcapaciteit

Beoordeel of er voldoende opslagcapaciteit is om de extra mest op te slaan die in de situatie zonder derogatie niet mag worden uitgereden.

6 - Voer bij onvoldoende opslagcapaciteit mest in voorjaar af

Overweeg om bij onvoldoende opslagcapaciteit de mest die boven de derogatienorm wordt geproduceerd. al in het voorjaar af te voeren. Dan is de druk op de mestmarkt nog beperkt.

7 - Wacht tot na de tweede bemesting voor een betere inschatting

Stel zo nodig voor u zelf het keuzemoment uit voor het uitgaan van wel of geen derogatie, tot na de tweede bemesting. In de zomer is beter in te schatten hoe Nederland er dan voor staat.

8 - Bemest onder de 170 kg stikstof per hectare dierlijke mest

Zorg dat de bemesting voor de eerste en tweede snede onder de 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest ligt; meestal de gangbare praktijk.

9 - Analyseer nieuwe grondmoster tot uiterlijk 15 mei 2022

Voor nieuwe grondmonsters betreft fosfaatdifferentiatie blijft de uiterste analysedatum van 15 mei gewoon staan.

10 - Neem later in het jaar een besluit om te bemesten volgens de huidige derogatienorm

Met deze tips kan later in het jaar, als er wellicht meer bekend is, het besluit worden genomen om wel of niet volgens de huidige derogatienorm te bemesten. Zonder derogatie is er de keuze voor mestafvoer of extra mest in voorraad nemen.

 

De inhoud van de Kamerbrief kunt u op de website van de Tweede Kamer teruglezen.

Hierin staat dat dat de Europese Commissie onvoldoende overtuigd is dat Nederland met het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen ten aanzien van waterkwaliteit tijdig zal halen.

 

De Europese Commissie (EC) heeft nog geen beslissing genomen over derogatie in 2022. Er is geen garantie dat Nederland weer derogatie krijgt.

Lees hier het standpunt van RVO.

 

Deel dit bericht via:

Geschreven door:

Bel: 088 236 7777
Hans Scholte Senior Bedrijfskundig Adviseur bij Flynth Hans Scholte