Gecombineerde opgave

9 tips en aandachtspunten

Voor 15 mei moet de gecombineerde opgave ingevuld zijn. Hieronder vindt u 9 tips en aandachtpunten zodat u ontvangt waar u recht op heeft. Haal optimaal rendement uit uw Gecombineerde Opgave!

Tips en aandachtspunten

Het bedrijf met “beschikkingsmacht” over de grond geeft de grond op in de Gecombineerde Opgave. Dit is de partij die bepaalt wanneer en welke teelthandelingen op betreffende grond plaatsvinden. Meestal is dit de teler en niet de verhuurder. Neem bij twijfel contact met ons op.

Blijf zorgen voor duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de ontvangst en eventuele verrekening van de opbrengst van de betalingsrechten. Houd er rekening mee dat de waarde van de betalingsrechten voor dit jaar is veranderd. Vanaf 2019 hebben alle betalingsrechten dezelfde waarde. Flynth kan u helpen met het duidelijk vastleggen van de onderlinge afspraken en een overzicht van te verrekenen bedragen tussen verhuurder en huurder.

Het overdragen van betalingsrechten kan tot en met 15 mei. Let u erop dat de overnemende partij de rechten ook moet accepteren om de overdracht definitief te maken. Ook dit moet uiterlijk 15 mei gebeuren anders blijven de rechten bij de oude eigenaar geregistreerd.

Code 336 voor gebruik van natuurlijk grasland is vervallen. Vorig jaar kon grasland via deze code worden benut voor betalingsrechten en fosfaatruimte (mestverwerkingsplicht en grondgebonden groei). Voor de juiste graslandcode is dit jaar van belang: 

  • is wel of niet sprake van een landbouwactiviteit op betreffende grond 
  • is sprake van hoofdfunctie landbouw (gebruik code 331) of hoofdfunctie natuur (code 332)  

De hoofdfunctie van een dijk is waterkering en geen landbouw. Gebruikt u een dijk waarop gras groeit voor landbouwactiviteiten?  Dan geeft u deze apart op in de Gecombineerde Opgave. De oppervlakte dijk telt in principe niet mee voor de derogatie en berekening 80% grasland, wel voor (aangepaste) gebruiksnorm en mestverwerkingsplicht. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur bij Flynth.

Voor melkveehouders geldt, dat wij bij de opgave ook samen met u kijken of u voldoet aan de voorwaarden van de Wet grondgebonden groei, dus of u (in combinatie met eventuele landverhuur) zelf voldoende grond in gebruik heeft om uw veestapel te kunnen houden. Hiermee voorkomt u onaangename verrassingen zoals een korting op de uitbetaling van betalingsrechten.

Voorgedrukte PAL- en Pw-waarden kunnen worden aangepast als deze niet correct zijn. Op de uitslag van het grondmonsteronderzoek kunt u deze waarden terugvinden. Controleer of het monster bij het perceel nog geldig is. U kunt extra mestplaatsingsruimte realiseren bij het invullen van PAL- en Pw-waarden. Dit geldt voor percelen waar géén sprake is van de fosfaattoestand “hoog”.

Ook voor 2019 zijn er diverse wijzigingen bij de invulling van vergroeningeisen, te veel om allemaal te noemen. Voorbeelden van wijzigingen:  

  • Drie nieuwe gewassen om te voldoen aan de verplichting van 5% Ecologisch Aandachtsgebied (EA), te weten Miscanthus (olifantengras), Zonnekroon en Drachtplanten.  
  • De instandhoudingsperiode voor alle vanggewassen is 8 weken 
  • Inzaai vanggewas na maïs op zand,  moet voor 1 oktober via inzaai of onderzaai 
  • Tijdelijk grasland (gewascode 266) is niet meer inzetbaar als EA-vanggewas 

Het niet voldoen aan de vergroeningseisen kan u een (flinke) korting op de uitbetaling opleveren. Op verzoek heeft Flynth gedetailleerde informatie  voor u beschikbaar.

De regeling is verruimd qua uitbetaling. In de praktijk zien we nog regelmatig fouten in de KvK-registratie betreft de blokkerende zeggenschap, waardoor extra premie wordt misgelopen. Deze extra betaling bedraagt ongeveer 40 euro per hectare met een maximum aanvraag van 90 hectare. De bijdrage is bestemd voor landbouwers die jonger zijn dan 41 jaar in het jaar van de eerste aanvraag. Maximaal 5 jaar kan een extra bijdrage worden verkregen. De jaren dat de jonge landbouwer voor 2015 al actief was in het bedrijf, trekt RVO sinds vorig jaar van het maximum af. Heeft de jonge landbouwer in het bedrijf voorheen de extra betaling toegekend gekregen, maar niet voor maximaal 5 jaar? Dan kan nu ook na het eerste jaar van aanvraag in de 4 opvolgende jaren extra premie worden verkregen. Er is sprake van een verruiming van de regeling! De periode gaat in op het moment dat de jonge landbouwer start met de onderneming. Zolang u aan de voorwaarden voldoet, moet de extra betaling elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Indien sprake is van een jonge landbouwer in maatschap of firma gelden specifieke eisen ten aanzien van de benodigde zeggenschap. Hier blijven vragen over komen. Flynth ondersteunt u graag bij het juist vastleggen van de zeggenschap in de onderneming.

Hulp of advies nodig?

Er gelden voor uw bedrijf wellicht nog meer speciale aandachtspunten. Wilt u advies of hulp van Flynth? U kunt uw gecombineerde opgave helemaal door ons laten verzorgen. U kunt ook uw zelf ingevulde opgave ook door ons laten nakijken, zodat u zeker weet dat er niets over het hoofd is gezien. Maak dan tijdig een afspraak via uw contactpersoon of met één van onze bedrijfsadviseurs op onze vestigingen. Of neem gerust contact op met Hans Scholte via telefoonnummer 088 236 83 96. Hij brengt u dan in contact met een specialist bij u in de buurt.

Laat u adviseren

Er gelden voor uw bedrijf wellicht nog meer speciale aandachtspunten. Zeker weten dat u niets over het hoofd ziet? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

Meer weten

Een vestiging bij u in de buurt

Bel 31 (0)88 236 77 77